ZTL İNŞAAT NAKLİYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ZTL İNŞAAT NAKLİYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.90(Rev.2)-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer inşaat malzemesi toptan ticareti (merdiven, korkuluk, plastik depolar, seramik borular vb. dahil)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1.    Şirket hertürlü inşaatların  yapım işlerini  yapmak.ikamet amaçlı olmayan binaların inşaat. yapınak, hastane,okul,otel,işyeri, avmleri,lokanta,spor tesisleri,cami, kapalı ve kattan oluşan otopark,wc vb.inşaatları yapmak.Daire karşılığı inşaatlar yapmak, yaptırmak.  inşaat   sektörüne ilişkin tüm edavatları hazırlamak,yurt içi ve yurt dışı    ihalelerine istirak etmek. mevzusu dahilinde inşaat yapı malzemelerinin alım ve satımını yapmak. inşaatların bakım ve onarımını yapmak. 2.    Şirket hertürlü nakliye hizmetlerini yapmak.nakliye hizmetleri için lüzumlu ekipmanları hazırlamak,yurt içi nakliye hizmetlerini yapmak,evdev eve taşımacılık işlerini yürütmek,yurt dışı nakliye hizmetlerini yapmak. 3.    Şirket hertürlü makine  malzemelerinin alım ve satımını yapmak.lüzumlu olan ekipmanları hazırlamak.dukkanlar oluşturmak,kiralamak,yurt içi dağıtım hizmetlerini yapmak,ithalat ve ihracatını yapmak. 4.    Şirket her türlü plastik mamüllerinin alım ve satımını yapmak.plastik mamülleri için lüzumlu ekipmanları hazırlamak,mamül ve yarı mamül olarak pazarlamasını yapmak.yurt içi dağıtım hizmetlerini yapmak.ithalat ve ihracatını yapmak. 5.    Şirket hertürlü elektrik malzemelerinin alım ve satım işlerini yapmak.elektrik malzemelerinin ithalat ve ihracatını yapmak,lüzumlu ekipmanları hazırlamak. 6.    Hertürlü hırdavat malzemelerinin alım ve satımını yapmak.hırdavat malzemeleri için dükkanlar açmak,yer kiralamak,yurt içi dağıtım işlerini yapmak. 7.    Şirket hertürlü orman ürünlerinin alım ve satımını yapmak.orman ürünlerinin toptan dağıtım işlerini yapmak,depolar tutmak,kiralamak,lüzumlu ekipmanları hazırlamak.orman ürünleri için pazarlama işlerini yapmak. 8.    Hertürlü oto yedek parcalarının alım ve satımını yapmak.oto yedek parcalarının ithalat ve ihracatını yapmak,lüzumlu ekipmanları olusturmak. 9.    Hertürlü devlet kurum ve müesseselerinde var olacak ihalelere girmek,ihale kapsamında var olacak teklif mektuplarını hazırlamak ve sunmak.    Mevzusu ile ilgili olarak; –          Mevzusu ile ilgili yurt içinde ve yurt haricinde bürolar, satış ve teşhir bölgeleri ve depolar açabilir, acentalıklar kurabilir –          Mevzusu ile ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üstünde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek,cins tahsisi yapmak, iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunmuş olduğu kişi ve şirketlerin dünyaya gelen ve doğacak borçlarını temin etmek suretiyle kendi gayrimenkulları üstünde ipotek tesis etmek, ek olarak irtifak, intifa, sükna hakları ile uygar kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tassarrufi işlemlerde bulunmak,keza menkul malları ve gayrimenkulları üstünde rehin, işletme rehini tesis etmek, firmanın her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek,menkul mal rehini işletme rehini ,ayni ve kişisel her nevi güvence almak,bunlarla ilgili tapuda ve tecim sicilinde terkin ve tescil işlemlerinde bulunmak.Firmanın etkinlik mevzusuna giren işleri meydana getiren hakiki ve hükmi şahıslarla yeni firmalar kurabilir, girişimlerde ve iştiraklerde bulunabilir.