YILMAZER İNŞAAT VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YILMAZER İNŞAAT VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

47.52.11(Rev.2)-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda banyo küveti, lavabo, klozet kapağı, tuvalet taşı ve rezervuarı ile seramikten karo ve fayans vb. sıhhi ürünlerin perakende ticareti (seramik, cam, mermerit, plastik, demir, çelik, bakır vb. dahil, mermer hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Yurt içi ve yurt haricinde resmi ve hususi kurum ve kuruluşlar ile şahıslara karşı her nevi inşaat taahhütlerindebulunmak,inşaat ve proje ihalelerine katılmak. Amaç ve mevzu gereği gayrimenkul satın almak,devir,ferağ etmek,satmak,kısmen yada tamamen kiraya vermek,kiralamak, ek olarak irtifak,intifa,sükna hakları ile Uygar Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri ayni haklarla ilgili iltizami hak ve tasarrufi işlemleri yapmak,gayrimenkuller üstünde güvence ve başka gayelerle ipotek tesis etmek, almak,vermek,çözmek,bu tarz şeyleri devretmek,hak ve alacakların tahsili ve temini için ayni ve kişisel her türlü güvence almak ve vermek. Maliki bulunmuş olduğu yada bulunacağı arsa,arazi ve tarlalar ile üçüncü şahıslardan alacağı arsa,arazi ve tarlaların hususi resmi parselasyonlarını yaparak satmak. Alacağı arsa,arazi ve tarlalarla ilgili itiraz,saldırı, irtifak,kamulaştırma,yeşil saha,kamu yararına bir hak var ise kabulveya red etmek. ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.