YENİ DOĞUŞ BETON VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ DOĞUŞ BETON VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.07(Rev.2)-Çimento, alçı, harç, kireç, mozaik vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-Hazır beton ve elemanlarının imalatı, satışı, hazır beton taşıma, kurulan hazır beton santrallerini kiraya vermek ve kiralamak.  2- İnşaat malzemelerinin ve bilhassa tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 3-İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler oluşturmak. 4-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut,işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişkin arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak.   5-Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü resmi ve hususi sektöre ilişkin inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve gezinsel tesisler, dinlence köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.   6-Türkiye sınırları içinde yada yabancı ülkelerde, resmi ve hususi kurum ve kuruluşları tarafınca kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü minik ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.    7-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu tutumsal teşebbüsleri, tutumsal devlet teşekkülleri, kamu tutumsal kuruluşları, kamu bütçeli daireler, yöresel idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, {özel sektör} kuruluşları tarafınca yurt içinde ve yurt haricinde ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, döşem, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin tekrardan yada onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.   8-Firmanın amaç ve mevzusuna giren işlerle ilgili yurtiçi ve yurt haricinde kurulu yada kurulacak şirket ve şahıslarla ortaklık yaparak ortak olabilir,devir alabilir,devir yapabilir,temsilcilik alabilir,temsilcilik verebilir.Tek başına yada onlarla mümessillik,bayilik,genel dağıtıcılık pazarlamacılık ve toptancılık yapabilir  9- Şirket yurt içinde ve yurt haricinde mümessillik, distribütörlük alabilir yada verebilir. Ardiye, hususi ara koruncak, hususi depo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilir. İhalelere iştirak edebilir. Mevzusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir.  10- Şirket mevzuları ile ilgili ve bu faaliyetler için yararlı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratları lisans, ayrıcalık, marka ve emsali şeklinde hakları istihsal ve iktisap edebilir yada üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ilişkin olanların devrini alabilir.   11- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,kiralar,kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak,intifa,sükna gayrimenkul mükellefiyeti , kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,salgı, tevhid, bölme,parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket adına kayıtlı bulunan T.C. Hudutları dahilindeki gayrimenkullerde her türlü cins tahsisi yaptırmaya,cins tahsisinden  sonrasında 634 sayılı kat iyelik kanunu uyarınca lüzumlu olan sıralama yönetim planı ve projelerinin tespitine ve dilediği bağımsız bölümlere dilediği arsa oranı vererek kat irtifakı kurmaya, üçüncü şahısların borçları için her türlü güvence ve kefalet verebilir.