UZAY SİSTEM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

UZAY SİSTEM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.06(Rev.2)-Metalden prefabrik yapıların, köprülerin, köprü parçalarının, kulelerin, kafes direklerin, konstrüksiyon elemanlarının, diğer yapıların ve yapı elemanlarının toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

1- Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyon yapım etmek, mekanik ve ısıl işlemlerini yapmak, her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, her çeşit çelik konstrüksiyon,inşaat,mühendislik, imalat ve tesis kurma,işlerini yapmak ve yaptırmak, yapım edilen ürünlerin iç ve dış ticaretini yapmak.Metalden Prefabrik yapıların,Köprülerin,Köprü Parçalarının,Kulelerin,Kafes Direklerin,Konstrüksiyon Elemanlarının,Diger Yapıların ve Yapı Elemanlarının Toptan ve Perakende Yurtiçi ve Yurt Dışı Ticareti. 2- Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü resmi ve hususi sektöre ilişkin inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve gezinsel tesisler, dinlence köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Her türlü bina, ofis, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 4- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı benzer biçimde şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.  5- Türkiye sınırları içinde yada yabancı ülkelerde, resmi ve hususi kurum ve kuruluşları tarafınca kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü minik ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu tutumsal teşebbüsleri, tutumsal devlet teşekkülleri, kamu tutumsal kuruluşları, kamu bütçeli daireler, yöresel idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, {özel sektör} kuruluşları tarafınca yurt içinde ve yurt haricinde ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, döşem, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin tekrardan yada onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişkin arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak. 8- Metal ve alaşımlarını eritmek, izabe etmek, şekillendirmek suretiyle; işlemek, mamul yada yarı mamul olarak ithal etmek, ihraç etmek, toptan ve perakende satmak. Bu mevzudan olmak suretiyle bilhassa tel levha, çubuk, profil, saf ve arıtık metaller, döküm temizlemek için granül, ferro vanadium, ferro titanyum, klingret levha, contalı krom, nikel paslanmaz tes levha çubukları,maşonları, döküm potaları  rulmanlar, teflonbanların ; ihracat, ithalat, imalat, pazarlama ve dahili ticareti ile mümessilliğini yapmak. 9- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bu tarz şeyleri satmak, kiraya vermek. 10- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak, Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak,Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, kent ve bayındır planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 11- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 12- Firmanın lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için firmanın lehinde yada aleyhinde olmak suretiyle borç ipotekleri , alacak ipotekleri, güvence ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü güvence ve kefaletlerin verilmesi , alınması  , ticari işletme rehini akdedebilir. 13- Firmanın mevzusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket mevzusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üstünde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve kişisel hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunabilir. 14-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, salgı, birleştirme, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir.