TÜRKUVAZ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TÜRKUVAZ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.13.01(Rev.2)-İnşaat malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (inşaat demiri ve kerestesi hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın işletme mevzusu aşağıda grup başlıkları belirtilmiş sanayilere ilişik ve satışlara mevzu olan maddelerin ihracını ve muhtaç olduğu hammadde ve işletme icabında yatırım malzemelerinin ithali,dahili ticareti,pazarlaması, basımevi vasıta ve gereç endüstri,her türlü endüstri makinaları ile bunların yan ürünlerinin ihracı,ithali ve dahili ticareti, Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü ayni hakları iktisap etmek arsa ve arazi parçalarını kiralamak yada satın almak şirket lehine her türlü hakları iktisap etmek. Şirket alacaklarına güvence olarak gerçek ve tüzel kişelere ilişik her nevi gayrimaddi haklar ile menkul ve gayrimenkuller üstüne şirket lehine ipotek güvence kefalet irtifak intifa ve bu şeklinde ayni haklar edebilir, kurabilir, terkedebilir. Şirket her türlü gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir Gayrimenkulleri için üçüncü kişi ve bankalara şirket aleyhine ya da lehine ipotek rehin ya da güvence verebilir ya da terkedebilir 19.7.1993 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan öteki işler.