TESSAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TESSAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.73.90(Rev.2)-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer inşaat malzemesi toptan ticareti (merdiven, korkuluk, plastik depolar, seramik borular vb. dahil)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın amaç ve mevzusu şunlardır: 1- Her türlü inşaat ve yapı malzemelerinin alımı satımı, pazarlaması, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapabilir, mevzusu ile ilgili satış mağazaları, bürolar, gezici satış dağıtım    teşkilatı kurabilir ve işletebilir. Mümessillik kurabilir distribütörlük alabilir 2- Her türlü mekanik ve döşem malzemelerinin alımı, satımı, imalatı, pazarlaması ithalatı, ihracatını ve taahhüt işlerini yapabilir.            3- Her  türlü sıhhı döşem, kirli su tesisatı, altyapı tesisatı, bina altyapı tesisatı, arıtma tesisatları, ısıtma tesisatı, havalandırma tesisatı, kızgın yağ ve kızgın su tesisatları,    endüstriyel toz duman emiş ve filtreleme sistemleri, klima tesisatı, merkezi soğutma tesisatları, yangın tesisatı, gazlı söndürme sistemleri, yangın idrak etme ve suç duyurusu    sistemleri, buğu tesisatı, hava tesisatı, zirai sulama tesisatı, jeotermal tesisler, havuz tesisatları, güneş enerjisi sistemleri, radyant ısıtma sistemleri vb. işleri yapabilir. 4- Yurtiçi ve yurtdışında; Resmi ve gayri resmi kuruluşlara yada şahıslara inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak, gayrimenkul ve her türlü bina yapmak, satmak, başkalarına ilişkin arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak, inşaat ve inşaat taahhüt işleri ile ilgili ihalelere katılmak, yapmak, satmak, işletmek, kiraya vermek, hafriyat, dekopaj, her türlü kamu ve hususi yol, bina köprü, park, bahçe, peyzaj, yapınak, tesis, eski yaratı restorasyonu, tadilat, takviye, montaj, altyapı doğalgaz vb. inşaat ve taahhüt işleri yapabilir. 5- Her  türlü vasıta, gereç, döşem, teçhizat, alet makine ve nakil vasıtalarını almak, kiralamak yada başka suretle temin etmek, gerektiğinde bu tarz şeyleri satmak, kiraya vermek, başka suretle elden çıkarmak.  6- Yukarıda sayılan işlerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi için şirket, firmanın faaliyetleri ile ilgili olan yada bu etkinlik için yararlı bulunan ıhtıra haklarının ve beratlarının alameti farikaları lisans ve imtiyazları tecim unvanlarının sınai fotoğraf ve modelleri iktisap edebilir kullanabilir alıp satabilir, kiralayabilir ve devir edebilir. 7- Şirket, gerek yurt içi, gerekse yurt dışı bankalardan her çeşit kredi talebinde bulanabilir, lüzumlu kredi sözleşmesi ile sair sözleşme ve kambiyo senetlerini aslolan borçlu, keşideci, avalist, ortaklaşa borçlu ortaklaşa müteselsil kefil yada sair sıfatlarla imzalayabilir, şirket ek olarak sahibi bulunmuş olduğu yada bulunacağı, bilcümle göç eder ya da taşınmaz mallarını kısmen yada bulunacağı, bilcümle göç eder ya da taşınmaz mallarını kısmen yada tamamen, gerek firmanın kendi borçları ve gerekse de herhangi bir gerçek yada tüzel üçüncü kişinin (gerçek şahıs, hususi /resmi şahıs, kurum, müessese ve sair) borçları için herhangi bir üçüncü şahıs lehine ipotek-rehin tesis edebilir verebilir, gene şirket ek olarak, gerçek yada tüzel üçüncü kişilerin borçları için dilediği miktar, biçim, tür ve şartlarda her türlü kefalet, aval ve güvence verebilir, bunun için imzalanması lüzumlu bilcümle sözleşme, kambiyo senedi, taahhütnameyi ve sair belgeleri imzalayabilir. 8- Mevzusu ile ilgili satış mağazaları, marketleri, dağılım tesisleri kurabilir, işletebilir ve benzeri gayrimenkulleri kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satıp devir edebilir, bu gayrimenkuller üstünde ipotek alıp verebilir. 9- Her türlü menkul malları hak ve alacakları iktisap edebilir kiralayabilir kiraya verebilir. Menkul malları hak ve alacakları borçlarına güvence gösterip rehin edebilir. 10- Mevzusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile yürürlükteki hukuka uygun olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir,aracılık yapmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini ve tahvillerini satın alabilir ve satabilir.Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden yürürlükteki hukuka uygun olarak kredi alabilir. Yabancı ana para ile yurt içinde ve yurt haricinde ortaklık yapabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için yararlı ve lüzumlu başka işlere girişmek istendiği taktirde dilediği işleri yapmış olacaktır. Ana sözleşme   değişikliğini gerektiren bu durumda genel kurulunca alınacak karar tescil ve duyuru ettirilir.