TEOTEX TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ

TEOTEX TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ

14.13.04(Rev.2)-Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: A- Her çeşit kumaş, deri vb. den iç ve dış giyim eşyası ve ev tekstili ürünlerinin imalatı, başkalarına yaptırılması, ticareti, ithalatı ve ihracatı, B- Her çeşit tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin satışına aracılık etmek, bu konularda danışmanlık, mümessillik, bilirkişilik yapmak. C- Tekstil ve konfeksiyon ürünleri üzerine çizim ve tasarımlar yapmak, moda oluşturmak, moda merkezleri kurmak, defileler düzenlemek, bu konuda tanıtım ve ajans çalışmaları yürütmek. D- Devlet ve ona bağlı tüm resmi kurum ve kuruluşların, yerel yönetimlerin ve özel sektör kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan tekstil, deri ve konfeksiyon ürünlerinin ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihalenin kazanılması durumunda ihale sözleşmesi imzalamak, sözleşme konusu mal ve hizmetleri temin etmek, teslim etmek. Şirket; bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; 1-Her nevi taşıt, makine, cihaz, fabrika, vb. menkul ve gayrimenkulleri alabilir, satabilir, inşa edebilir, devir ve ferağ edebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir,  devlet ve diğer şahıslardan kiralayabilir, kiraya verebilir, trampa ve takas edebilir. 2-Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılabilir, amaç ve konusuna dâhil mal ve hizmetlerin tanıtımı için yurt içinde ve dışında ofis, mağaza ve şubeler açabilir. 3-Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ilgili kanun hükümlerine göre ayni ve şahsi hak ve imtiyazlar tesis edebilir, üçüncü şahıslara borç ve kefaletten dolayı teminat olarak gösterebilir, ipotek, rehin vb. ayni hakları verebilir ve alabilir. Tesis edilmiş olan ipotek, rehin vb. ayni hakları devir, ferağ, terkin ve fek edebilir. Üçüncü şahıslardan da şirket lehine yukarıda yazılı hak ve imtiyazları alabilir, aynen tesis, terkin ve fek edebilir. 4- İhtira beratı, imtiyaz, teknik bilgi ile her türlü fikri ve sınaî haklar, ticaret unvanları, markalar, know-how, lisans, patent, telif hakları, vb. gayri maddi haklar üzerinde her türlü kanuni tasarrufta bulunabilir, tescil ettirebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, teminat olarak üçüncü şahıslara verebilir, alabilir. 5- Her türlü hukuka uygun sözleşmeler akdedebilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden akreditif, yatırım ve işletme kredisi, kefalet, rehin, teminat ve ipotek vb. alabilir ve verebilir, taahhütnameler imzalayabilir. 6- Yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle yurtiçinde ve dışında şirketler kurabilir, temsilcilik alıp, verebilir, iş anlaşmaları imzalayabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir ve devredebilir. Yukarıda belirtilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde; keyfiyet, genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, tescil ve ilan edilerek şirket bu işleri de yapabilecektir.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

3 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş

Tags