TEKVAN KİMYA İNŞAAT ZİRAAT GIDA VE BESİCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TEKVAN KİMYA İNŞAAT ZİRAAT GIDA VE BESİCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

14.13.04(Rev.2)-Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır. MÜHENDİSLİK HİZMETİ, DANIŞMANLIK ve İNŞAAT 1.Yurt içi ve yurt dışında her türlü proje, taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, inşaat sektörü ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve sair mühendislik yapıları, altyapı tesisleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, okul, hastane, kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa etmek veya taşeron firmalara yaptırmak, pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü mekanik, elektrik, inşaat, mimari tasarım ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, her türlü inşaat mühendislik mimarlık hizmetleri yapmak, bu konuda gerekli taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yaptırmak, enerji kurumundan izin almayı gerektirmeyen kapasitelere kadar her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak (rüzgar, güneş, termal, dalga, hibrit, vs ) tesis kurmak ve işletmek, kiralamak, elektrik dağıtım işi yapmak, yaptırmak. 2.Yurt içi ve dışında proje, inşaat, mekanik, montaj, tesisat işleri ile taahhütlerini yapmak, bunların her türlü bakım ve işletme hizmetlerini vermek, 3. Konusu ile ilgili her türlü mekanik ve elektrik enerjisi/enerji üretimi yapacak tesis kurmak, üretmek, dağıtmak, işletmek, kiralamak, üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak, bu amaçla elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak; icabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mubayaa etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin ithalatı ile iştigal etmek, bunlarla ilgili projeler çizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, elektrik dağıtım işi yapmak, 4.Konusu ile ilgili gerek yurt içinden gerekse yurt dışından mümessillikler almak, bayilikler almak, distribütörlükler almak ve vermek işi ile iştigal etmek, 5-Turistik tesis ve akıllı binalar, operasyon merkezleri, vb. tesislerin elektrik-mekanik sistemlerinin, üretim bantları vb. işletilmesi periyodik bakımlarının yapılması, arıza onarımları, her türlü teknik analizlerinin yapılması, yenilenmesi vb. yönelik danışmanlık hizmetinin verilmesi, taşeron firmalara yaptırılması, 6.Yurtiçinde ve yurt dışında sabit ve hareketli yaşam ve sanayi tipi prefabrik yapı, konteyner, sanayi tesis ve enerji üreten maddelerin üretimi, dolumu, depolama ve dağıtımına yönelik tesisler, sulama, ısıtma, soğutma kalorifer, asansör tesisleri gibi her türlü yapılar, her türlü yapı malzemeleri bunların dahili alım ve satımı, ithali ve ihracını yapmak ve bu işlemleri taşeron firmalara yaptırmak,Yukarıda belirtilen işlerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak gerçekleştirebilmesi için mevzuat hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, iç ve dış teknik yardım ve know-how anlaşmaları yapabilir. 7. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında çevre dostu projeler hazırlamak, yapılması, kurulup işletilmesi ile bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif Su, organik gübre, geri dönüştürülebilir faydalı atık elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Prefabrike yapılar, inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri mekanik işler dahil yapmak, yaptırmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. J. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Konusuyla ilgili her türlü …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

2 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş

Tags