TEKSEM TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TEKSEM TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.42.05(Rev.2)-Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalatı, alımı,satımı,pazarlaması,ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket konusunun tahakkuku için aracılık olmamak kaydıylaher türlü gayrimenkuller menkul mallar ve taşıtları müstaki len veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir kiralar veya kiraya verebilir gayrimenkuller üzerine şirketin leyh vealeyhine ve 3.şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek ve rehin tesia edebilir leyh ve aleyhindeki ipoteklerive rehni kısmen yada tamamen kaldırabilir veya ipotekleri fekkedebilir tebdil veya tecdit edebilir leyh ve aleyhine her türlü ayni haklar tesis edebilir ve kaldırabilir şirket gayrimenkulleri üzerine kat irtifakı ve kat mülkiyetş tesis edebilir veya bunlaru fesh edip kaldırabilir satış vaadinde bulunabilir yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil tescil ve fesh edebilir satış vaadş sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir şirket hak ve alacaklarının tahsili ve teminatı için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirket kendi ihtiyacı için satın aldığı gayrimenkul malları ile ilgili mevzuat hükümleri uyarunca ifraz ve tevhitedebilir maliki bulunduğu gayrimenkul mallar üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyetş tesis edebileceği gibi üzerinde katirtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilmiş gayrimenkul mallar dasatın alabilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

2 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş

Tags

kot