TAYEKS DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

TAYEKS DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

14.13.04(Rev.2)-Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1) Giyim, konfeksiyon sanayi ve yan ürünleri aksesuar, tuhafiye, manifatura ile ilgili malzemelerin üretimi, alımı, satımı, ihracı ve ithali. 2) Mekanik motorlu elektrik, elektronik ve bilgisayarlı alet ve makinalarla dokuma, örme, baskı vb. metotlarla her türü etiket, şerit, düğme, fermuar, tekstil aksesuarları gibi mamullerin toptan ve perakende satışı, ithal ve ihracı. 3) Her türlü pamuk, yün, ipek, keten, polyester, iplik, ham bez ve her tür kumaş üretmek, bu ürettiği tabii ve sentetik iplik, ham bez, kumaş, ve elyaflardan, iç ve dış giyim ürünleri ve bilumum konfeksiyon mamullerinin, perde, havlu, çarşaf ve sair ev tekstili ürünlerinin üretimi, alım, satım, ithal ve ihracı. 4) Şirket her nevi tekstil sanayi kurabilir, işletebilir, inşa edebilir ve bu işleri yapabilmek için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, nakil vasıtası, iş makinası satın alabilir, satabilir, başkalarından kiralayabilir veya kiraya verebilir, inşa etmek için gerekli yapı malzemelerinin, ham ve yardımcı malzemelerinin alım-satım ve organizasyonunu yapabilir, ithalini ve ihracını yapabilir. 5) Kumaş ve Tekstil ürünlerini ağartma ve boyama hizmetleri, giyim eşyası dahil, apre, şekilleme ve baskı maddeleri ve her türlü kimyevi maddeler ve yan maddeler ile diğer üretim ve hizmet sektörlerinde kullanılan tüm mekanik motorlu elektrikli elektronik makine alet teçhizat ve tesisat ile bunların yedek parça aksam ve aksesuarlarını alım-satım ve organizasyonunu yapmak. 6) Makine alet ve teçhizatları kullanmak suretiyle yeni tesisler kurmak, işletmek ve bu tesislerin üretim alanına giren alanlarda ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak. Konusu ile ilgili olarak teknik müşavirlik, mühendislik, mümessillik, acentelik, bayilik, ve distribütörlük işlerini yapmak. 7) Konusu ile ilgili yurtiçi, yurtdışında ve serbest bölgelerde satış mağazaları, temsilcilikler açmak, acentelik, bayilik mümessillik ihtira beratları, ,imtiyazlar, know-how, distribütörlükleri almak, vermek, satmak, yurt içi ve dışındaki her ürünün ve markanın temsilcilik, patent, lisanslarının almak, komisyonculuk yapmak ve bu haklarını kullanarak pazarlama yapmak, konusu ile ilgili eğitim hizmetleri organizasyonları yapmak, iç ve dış fuarlara, seminerlere katılmak, konfeksiyon ve her türlü tekstil ürünleri konusunda danışmanlık yapmak, konusu ile ilgili yüksek teknolojiye dayalı bilgi işlem merkezi ve bununla ilgili yazılım ve teknik donanımları almak ve satmak. 8) Marka ve ihtira beratı, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunların üzerinde lisans anlaşması yapmak. 9) Konusu ile ilgili yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği, ortaklık yapmak, yasal çerçeve içinde sermaye ve masraflar için para transferi yapmak. 10) Konu ile ilgili resmi, özel ihalelere ,iştirak etmek, bu gibi işleri taahhüt etmek. 11) Bilgisayar programlama faaliyetleri, sistem, veri tabanı, network, web sayfası v.b. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması işlerini yapmak. 12) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile ilgili arsa, arazi ve bina gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı ve bilumum gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, devir ve ferağ etmek, ipotek ve rehin almak, vermek. 13) Şirket işleri için her türlü makine ve taşıtları iktisap etmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. 14) Şirket işleri ve iştirakleri için gerekli iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kurumları ve yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek, istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzer krediler temin etmek ve Şirket işleri ve iştirakler için temin edilecek her türlü krediler ile üçüncü gerçek ve tüzel kişilerce temin edilecek krediler için, üçüncü şahıslara ve şirketlere ait gayrimenkuller veya menkul değerler üzerinde ipotek veya rehin tesis etmek ve diğer teminatlar vermek ve kefil olmak, alacaklarını temin için de ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatlar almak ve tesis edilen ipotek veya rehin veya diğer teminatları Fek etmek. 15) Kültür ve Turizm Bakanlığınca öngörülen şartları yerine getirmek şartıyla kuracağı turizm ve seyahat acenteliği kanalı ile yurt içinde ve yırt dışında organize turlar düzenleyebilir. 16) Şirket bu yatırımları kendisi gerçekleştirebileceği gibi kuracağı başka şirketin vasıtası ile kurulmuş yada kurulacak şirketlere ortak olmak kaydıyla gerçekleştirilebilir. 17) Şirketin faaliyetleri için uygun görülen gayrimenkul hakları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, teminat olarak göstermek, her türlü gayrimenkul ipoteği almak ve vermek. Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek amaç ve konusu ile ilgili başka işlere girişilmek istenildiğinde ana sözleşme değişikliği için yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayından geçirilmek üzere faaliyet alanı değiştirilebilir.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

4 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş

Tags