SUNRISE DESIGN TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SUNRISE DESIGN TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.42.05(Rev.2)-Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

a) Her türlü pamuklu yünlü sentetik kumaş bunlardan mamul veya yarı mamul emtia b) Konfeksiyon iç ve dış giyim eşyası örme ve dokuma sanayi mamullerinin imalatı ithalatı ihracatı alım satımı ve fasonculuğunu yapmak c) Her türlü pamuk yün sentetik kumaş ve bunlardan mamul emtia veya yarı mamul emtia tekstil konfeksiyon iç ve dış giyim eşyası ve mensucat sanayi ile suni ve tıbbi deri ve süet mamulleri ve bunlardan mamul iç ve dış giyim eşyaları ile bunlara ait ham madde ve yarı mamul ve yardımcı maddeleri ile aksesuarlarının fasonculuğu ihracatı ithalatı alım satım ve ticaretini yapmak. d) Her türlü tekstil mensucat giyim eşyaları ve aksesuarları el ve makine örgü eşyaları her nevi konfeksiyon işleri imal etmek ettirmek ve bunların alım satımı ithalat ihracatını ve pazarlamasını yapmak. e) Her türlü konfeksiyon ürünü kot pantolon eşofman gömlek ceket palto etek kazak kravat gibi giyim eşyasının ihracı ithali toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak kreasyonlar hazırlamak defileler düzenlemek bayilik acentelik mümessillik almak vermek bu işlerle ilgili atölyeler fabrikalar kurmak mağazalar açmak. f) Her türlü iplik ve kumaşların imalatı ithalatı ihracatı ve pazarlamasını yapmak. Her türlü tekstil ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan yarı mamul ve mamul boyalarının imalatı ithalatı ihracatı dahili ticaretini yapmak g) Pamuklu yünlü ipek her türlü suni ve sentetik elyaftan mamul her türlü kumaşlardan her türlü iç ve dış giyime yönelik ev tekstili konfeksiyon ürünlerinin imalatını ve dokuma ve baskı etiket ile tekstil sanayinde kullanılan tüm aksesuar çeşitlerinin imali ihracı ithalatı toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. h) Pamuk yün ve ipek kil ve suni elyafların ve bunların karışımından ve diğer maddelerden el ve makine halılarının seccadelerinin kilimlerin imali ihracı ithali dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. i) Bunların boyanmasında kullanılan tabi nebati kök boya suni ve madeni boyaların imali ihracı ithali dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Şirket konusu ile nakış işleri yapmak başkalarına yaptırmak nakış işleri ile ilgili makine ve teçhizatı satın almak kiralamak kiraya vermek gerektiğinde satmak. j) Tekstil ve konfeksiyon sektöründe dokunmuş ve dokunmamış kumaşlardan mamul tekstil ürünlerin imalatı ihracat ithalat alım satımı ve fason dikim işlerini yapmak. k) Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü inşaat taahhüt işleri yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerine veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. l) Her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, barajlar, göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek m) Kat karşılığı arsa almak, parsellemek sureti ile aracılık yapmak kaydı ile satmak takas etmek imar ve ıslah çalışmalarını yapmak ve yapmak üzere projeler geliştirmek n) Türkiye sınırlar içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük veya büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifak ve kat mülkiyeti tesis edebilir, Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, kiralayabilir, Finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fetihname, belge alâmetifarika gibi sinai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncüm şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4.Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

5 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş

Tags