SOURESA İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SOURESA İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.13.01(Rev.2)-İnşaat malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (inşaat demiri ve kerestesi hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1- İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamülleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, pprc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, yalıtım malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak dolap ve takıları, hazır kapı ve pencere, pvc ve alüminyum profilleri ve takıları, merdiven ve tüm elektrik malzemelerinin pazarlaması, alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 2- Masa, iskemle, dolap, kanepe, yatak odası, oturma odaları, yiyecek odaları, genç odası, koltuk, oturma grupları, vitrin, çelik ranza, kuaför-berber koltuğu, çelik raf ve dolaplar şeklinde bilumum teknik ve gayri teknik ev, otel, mağaza, bilumum ticarethanelerin ekipman ve malzemeleri, parçaları, stand, askı, plastik manken ve tüm bu mevzular ile ilgili araç-gereç, parça, ekipmanların (ahşap, çelik, metal, pvc plastik) toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 3- Her türlü endüstri ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ilişik yedek parçaları teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. 4- Sanayide kullanılan alüminyum, metal, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 5- Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin, bağlantı parça ve aksamlarının alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 6- Uçucu yağlar, aromatik sular, parfümler, sabunlar, güneş yağı, cilt bakımı müstahzarları, manikür ve pedikür müstahzarları, koku veren maddeler, dudak, göz ve cilt makyaj müstahzarları, pudralar, kremler, allıklar, saç ürünleri, saç spreyleri, saç boyaları ve losyonları, perma ve defrize malzemeleri, traş öncesi ve sonrası her türlü deodorant, tüy dökücüler, traş kremleri ürünlerinin yurt içinde ve yurt haricinde izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, pazarlaması, dağıtımı, alım ve satımını, ithalatı ve ihracatını yapmak. 7- Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların, yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin, hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, dondurulmuş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü besin maddesinin, her türlü yağların, toptan ve perakende ticareti, alım-satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 8- Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık yağlarının, taze ve kuru tüm yiyecekler, meyveler, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm besin maddelerinin alım-satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. ŞiRKET AMAÇ VE KONULARINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN; A- Şirket mevzularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için lüzumlu her türlü döşem, teçhizat, araç, arazi ve bina satın alabilir, satabilir yada başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Malların teşhiri için, teşhir ve satış bölgeleri açabilir. B- Şirket mevzuları ile ilgili faaliyetleri için ruhsatname, ihtira beratları, lisans, ayrıcalık, marka ve emsali şeklinde hakları istihsal ve iktisap edebilir yada üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ilişik olanların devirlerini alabilir. C- Şirket ihtiyacı için lüzumlu iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için lüzumlu her türlü tasarruflarda bulunabilir. D- Şirket her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ve haklar üstünde, gerek şirket gerekse ortak, kişi ve öteki şirketlerin borçlarının teminatı olarak bilumum gerçek ve tüzel kişiler lehien kefalet, ipotek rehin, işletme rehni tesis ve tescil eder ve fek eder. E- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alıp, satabilir, kiralar, kiraya verir. Bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. F- Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler için her türlü ayni yada nakdi kefaletleri kabul edebilir. Şirket hak ve alacakları eğitim ve temini için ayni, nakdi ve kişisel her türlü güvence alabilir. Gayrimenkuller üstünde satıcılar yada üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis eder. Başkalarına ilişik gayrimenkuller üstünde kendi lehine tesis edilecek ipotekleri fek edebilir. G- Şirket mevzusu ile ilgili mümessillik ve temsilcilikler alabilir yada verebilir. Bayilik ve baş bayilik verebilir, ofisler, mağazalar, depolar, imalathaneler, alabilir yada satabilir, kiralar, kiraya verebilir. Yurt içinde ve yurt haricinde mümessillik, distribütörlük yapabilir. Yapınak, ardiye, hususi ara koruncak, hususi depo işletmeciliği yapabilir. H- Şirket mevzuları ile ilgili yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yaparak yeni firmalar kurabilir, kurulmuş …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.