SİMGE OFFSHORE SOLUTIONS GEMİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

SİMGE OFFSHORE SOLUTIONS GEMİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.14(Rev.2)-Ahşap kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın yürürlükteki yasaların verdiği imkanlar dahilinde amaç ve mevzusu başlıca şunlardır; a-) Her tonajda ve her çeşit hizmete yönelik vapur, tanker, şilep, sondaj gemisi, sismik araştırma gemisi, koster, denizaltı, vapur, balıkçı gemisi, deniz otobüsü, motor, ağır yük kaldırma gemisi, petrol ve naturel gaz araştırma gemisi, tekne ve benzeri hususi ve ticari amaçlı tüm deniz vasıta ve taşıtlarının, sondaj platformlarının ve yüzer deniz yapılarının, imalatını, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, işletmesini yapmak, kiralamak ve kiraya vermek. b-) Her türlü deniz kirliliğine müdahale ve bertaraf eden gemileri yapım etmek, liman taraması ve petrol temizleme servis gemileri yapım etmek, acil müdahale hizmet gemisi yapım etmek, boru hattı ve kara kirliliğine müdahale ve bertaraf eden gemileri yapım etmek, vapur kurtarma, ağır yük elleçlenmesi ve römorkör hizmetleri, deniz platformu lojistik destek hizmeti, deniz yüzeyi temizleme gemisi ve dere ve dere ağzı temizleme su robotu imalatı, çit tipi bariyer temini, uzun kullanımlı katı ve sıvı atık bariyer temini, hava şişmeli bariyer temini, bariyer tamburu ve süpürme kolları temini, acil müdahale konteyner ve römork temini, petrol ve yağ toplayıcı aleti, petrol aktarma ve boşaltma pompaları ile mobil vakum tankları temini, sahil temizleme vakum aleti ve acil depolama tank temini, yağ emici sosis ve ped temini, kimyasal püskürtme aleti temini, mobil atık yakma fırını ile kirli su seperatörü temini, çöp toplama teknesi, mini cat imalatı, petrol toplama gemisi imalatı, petrol ve çöp toplama teknesi imalatı, gemilerden sıvı atık toplama tankeri imalatı, tanker imalatı, konteyner gemisi imalatı, genel kargo gemisi imalatı, dökme yük gemisi imalatı, römorkör imalatı, LNG ve LPG taşıyıcı gemileri imalatı yapmak. c-) Her tonajda ve her çeşit hizmete yönelik vapur, tanker, şilep, koster, denizaltı, motor, tekne ve benzeri hususi ve ticari amaçlı tüm deniz vasıta ve taşıtlarının mekanik, elektrik, elektronik, elektromekanik, ve bilumum teknik ve periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, montajını yapmak, hurda gemileri sökmek, boya, raspa, kumlama ve tank temizliği işlerini yapmak, bunlar için tersaneler, tamirhaneler, atölyeler, kızak ve çekecek bölgeleri, durağan(durgun) ve yüzer havuzlar oluşturmak, kiralamak, kiraya vermek, bu araçların her türlü ikmali, donatılması, yük ve lömbo işlerini yapmak. ç-) Deniz vasıta ve taşıtlarında kullanılan makine, teçhizat ve donatım malzemeleri ile vapur yapımında kullanılan her türlü araç-gereç, vasıta, aygıt ve aletlerle bunların yedek parça, ekipmanlar, destek madde ve malzemeleri ve teferruatlarını yapım etmek, montaj, onarım, onarım bakım ve servis işlerini yapmak, denizcilik ve vapur sektörüne ilişkin her türlü ürün, emtia ve malzemenin alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. d-) Denizcilik ve gemicilik ile ilgili her türlü teknolojik çözümler üretmek, proje ve tasarım hizmetleri vermek, projelendirme, taahhüt, tasarım, işlerini yapmak, her türlü mühendislik ve müşavirlik işlerini yapmak, teknik danışmanlığını yapmak, dizayn, kontrolörlük, eksperlik, onarım, süpervizörlük, alım, satım, ithalat, ihracat ve bu mevzularla ilgili bilumum işleri yapmak. Vapur ve deniz acenteliği işleri yapmak. e) – İç ve dış sularda liman işletmeciliği (yük, yolcu ve yat) faaliyetleri yapmak, bunlarla ilgili tesisler kurup işletmek yada işlettirmek, hava taşıma araçlarına liman sahaları içinde yer hizmetleri vermek, vapur kurtarma hizmetleri yapmak, İç ve dış sularda liman/yat limanı, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, hamaliye işleri yapmak. Türk ve yabancı uyruklu her türlü gemilere, yatlara ve her türlü deniz vasıtalarına barınma hizmeti, yakıt, su, elektrik, yağlama yağı, kumanya ve araç-gereç temin edebilir, gemilerden çöp ve sintine alabilir yada bu işlemleri üçüncü kişilere yaptırabilir. Deniz kıyısında yada geri sahalarda antrepolar, ambarlar, sundurmalar, hangarlar, açık sahalar, yolcu salonları kurup işletmek. Her cins yakıt ve akaryakıtın satış, depolama, yükleme, boşaltma, aktarma, hamaliye işlerini yapmak ve bu işler için lüzumlu tesisleri kurup işletmek. Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar işlerini yapmak, yat limanı ve marina hizmeti, yat çekek yeri hizmeti, yat onarım ve bakım hizmeti yapmak, kruvaziyer limancılık tanımı kapsamına giren tüm işleri yapmak ve bu işler lüzumlu tesisleri kurup işletmek. Helikopter ve deniz uçağına yer hizmetleri ile ilgili tüm hizmetleri vermek. Demiryolu bağlantısı olan liman, iskele vs yerlerde demir yolu ile gelen tüm yük ve eşyaların tahmil tahliyesi vb öteki işlemleri yapmak. Dalgıç hizmetleri yapmak ve batıkları çıkarmak, vapur kurtarma işleri yapmak, batık yada hurdaya çıkan gemileri karaya çekmek parçalamak sureti ile hurda ticareti yapmak. Deniz taşımacılığı, acentelik, temsilcilik, vapur ve her türlü deniz vasıtalarını kiralama, kiraya verme, alımını, satımını yapmak ve deniz brokerliğini yapmak. Yolcu gereksinimlerini karşılayacak lokanta, büfe, avm, emanet odası ve gereksinim duyulacak öteki tesisler ve servisler kurup işletmek. Tersane oluşturmak ve işletmek, havuzlama hizmetlerini vermek. Liman, mendirek, iskele, rıhtım, marina, çekek yeri, tersane inşa etmek, her …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.