SENPA SENTETİK VE PAMUKLU ENTEGRE GİYİM SANAYİ TİCARET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

SENPA SENTETİK VE PAMUKLU ENTEGRE GİYİM SANAYİ TİCARET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

14.13.04(Rev.2)-Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Yeni Şekil Madde3 Şirketin maksat ve mevzuu giyim ile ilgili her çeşit iptidal, yarı mamül, mamül malzemenin imali , bunların toptan ve perakende ticareti , her nevi giyim eşyası, triko, konfeksiyon,dokuma, ayakkabı aksesuar,imal , ithal, ihraç ve dahili ticareti ile,her türlü turizm ile ilgili yatırım,tur organizasyonu, İşletmecilik yapmaktadır. Şirket bu mevzuunu gerçekleştirebilmek için; a- Şirket maksat ve mevzuuna giren konularda imalatda bulunmak üzere imalathane, fabrika, otel, Motel, pansyon ve benzeri tesisler meydana getirebilir ve bunları işletebilir; b- Şirket maksat ve mevzuuna giren konularda model, kalıp,dikiş desen ve kesim işleri yapabilir. c- Şirket maksat ve mevzuuna giren konularla ilgili olarak marka ihrita beratı, model ve kesim gibi sınai mülkiyet hakları iktisab edebilir ve gereğinde bunları şirket lehine tescil ettirebilir, lisans,imtiyaz, teknik bilgi, know-how ve goodwill gibi gayrimaddi haklar iktisab edebilir ve bunları devredebilir;bu nevi sınai mülkiyet ve gayri maddi haklar ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler akdedebilir,bunları satın alabilir, kiralayabilir, satabilir veya kiraya verebilir; d- Şirket maksat ve mevzuuna giren konularla ilgili olarak imal olunan, ithal edilen veya satın alınan veya ihraç edilecek olan bilcümle malların depolanması, nakil, tevzil ve teşhiri için gerekli her türlü araç, tesisat, techizat, makine,vasıta, depo, mağaza, satış ve teşhir yerleri inşa, tesis veya satın almak suretiyle temin edebilir, bunları işletebilir, icar ve isticar edebilir ve icabında satabilir veya başka suretlerle elden çıkarabilir. e- Şirket maksat ve mevzuuna giren konularla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında mevcuz veya ilerde kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir,teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı başka şirketleri işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir veya bu işletme veya şirketlerine birleşebilir; özel ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak hisse senedleri, tahviller ve intifa senetleri gibi bilcümle menkul kıymetleri ve herçeşit ortaklık hak ve paylarını satın alabilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir ve bunların intifaından yaralanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir. f- Şirket maksat ve mevzuuna giren konularla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında uygun olmak şartı ile gerek yurt içinde gerekse yabancı memleketlerde temsilcilikler ihdas edebilir, mümessillikler kabul edebilir, vekalet, hizmet, acentelik, taahhüt, komisyonculuk, taşeronluk, ve şirket mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir, şirket maksad ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir, şirket maksad ve mevzuunun icabı olarak orta, uzun ve kısa vadeli ikraz ve istikraz sözleşmeleri akdedebilir. g- Şirket maksad ve mevzuuna giren konularla ilgili olarak gayrimenkuller ve menkuller satın alabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, satabilir ve ipotekde dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili hertürlü ayni ve şahsi hakları iktisab ve tesis edebilir, bunları elden çıkarabilir, üçüncü şahıslar lehine bu nevi hakları tesis edebilir, şirket lehine tesis edilecek rehin ve ipotekleri kabul edebilir ve bunları fekkedebilir, şirketin sehap olduğu menkul ve gayrimenkulleri teminat olarak gösterebilir; h- Şirket maksad ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişmek ve gerekli işbirliği yapmak; Ehliyet ve olanağına sahiptir. I- Şirket üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir ve alabilir. Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuk için bütün hakları iktisap ve bütün borçları iltizam edebilir.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

4 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş

Tags

kot