SATEKS MENSUCAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SATEKS MENSUCAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

14.13.04(Rev.2)-Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. a.      Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul  tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. b.      Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik  tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. c.       Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak. d.      Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. e.      Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin  alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak. f.        Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. g.      Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak. h.      Her türlü erkek, kadın, çocuk çorabının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı. i.        Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek. j.        Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı,baskı etiket imalatı alım satımı k.      Emniyet kemeri,paraşüt kolonu,tüfek kayışı,palaska ,bel kemerleri,çanta kolonları,kolon kurdele,ekstrefor,şerit,sargı bezi,bel lastiği,tuhafiye lastik çeşitleri,ayakkabı şerit ve biyeleri,erkek ve çocuk pantolon askıları ve her çeşit dar dokuma çeşitleri imalatı ,ihracatı ve ithalatını yapmak l.        Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak, yaptırmak. m.    Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek  parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kanunla yasaklanmamış diğer konularla her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlamasını yapar. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için; aracılık yapmamak koşuluyla her türlü taşınmazları alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket, kendisinin veya başkalarının taşınmazları üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi her türlü hakları tesis edebilir. Her türlü taşınmazlarla ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket işlerinde kullanılmak  üzere motorlu veya motorsuz her türlü vasıtalar edinebilir, kendi adına kayıt , tescil yaptırabilir, satabilir, dışarıdan kiralayabilir ve kiraya verebilir.  Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesini teminen, gerekli mercilerden izin almak koşuluyla Yük ve yolcu taşıma işleri yapabilir. Şirket, konusu ile ilgili olarak her türlü  fabrika , atölye gibi tesisler kurabilir, makine, alet, edevat, teçhizat, iş makinesi satın alabilir, satar, kiralar,  kiraya verir. Şirket,  yurt içinden veya dışından ruhsatname, imtiyaz, mümessillik, patent, marka, ihtira beratları alabilir, kiralayabilir, bu belgeleri kısmen veya tamamen ahara devredebilir. Bu belgeler üzerinde her türlü imtiyaz, temlik ve benzeri işlemleri yapabilir. Gerçek veya tüzel kişilerle her türlü acentalık hizmetleri anlaşması yapabilir.   Şirket yurt içinden ve  dışından ,  finansman kurumları ve bankalardan her türlü nakdi ve gayrı nakdi krediler sağlayabilir.Bunlarla ilgili olarak her türlü sözleşmeleri imzalayabilir. Gerek kendisi ve gerekse üçüncü kişiler lehine her türlü kredi sözleşmelerine imza koyabilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir, gerek kendi malları ve gerekse üçüncü kişilerin malları üzerinde, Türk Medeni kanunu ile Borçlar kanununda belirtilen  her türlü rehin, ipotek, intifa hakkı tesis ettirebilir, icabında tesis edilen bu hakları çözebilir.  Şirket yerli,yabancı sermayeyle müşterek şirket kurabilir,mevcut şirketlere iştirak edebilir,başka şirketlerle birleşebilir veya başka şirketleri devir alabilir.Konusuyla ilgili olarak yurt dışından eleman getirebilir, istihdam edebilir, gerektiğinde elemanlarını yurt dışında eğitebilir. Türkiye içinde ve dışındaki  serbest bölgelerde, imalathane, depo kurabilir,  işletebilir. Şirket , Genel kurul kararı almak ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle sermayesinin tamamını veya bir kısmını halka açabilir.     Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumu görülecek başka işlere de girişilmek istendiği takdirde şirket genel kurulunda bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

3 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş

Tags

kot