S.E.P.GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

S.E.P.GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10.39.02(Rev.2)-Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Gıda sanayi ile ilgili iç ce dış piyasada her türlü mal ve hizmet imal,alım ve satımı yapmak, Şirketin ve 3.şahısların borçlarının ve/veya alacaklarının temini için ipotek vermek, ipotek almak, rehin vermek, rehin almak, rehin ve ipotekleri fek ve/veya tadil etmek her türlü kefalet vermek, Şirket gayesine ulaşmak için gerekli gayrimenkulleri, inşa, iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kira ile tutmak, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek ve anasözleşmesindeyazılı olan diğer işler.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

4 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş