REMİLA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

REMİLA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

14.13.04(Rev.2)-Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin amaç ve konusu şunlardır: a) Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. b) Her türlü ipek, pamuk, yün, sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. c) Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak. d) Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. e) Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak. f) Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. g) Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak. h) Her türlü erkek, kadın, çocuk çorabının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı yapmak. i) Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek. j) Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı, baskı etiket imalatı alım satımı k) Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak, yaptırmak. l) Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak. m) İlgili mercilerden gerekli izinleri almak şartı ile gümrük sahası dışı mağazalar free shop açmak, işletmek, kiralamak, keza bu tür mağazaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için mevzuat çerçevesinde her türlü yerli ve yabancı mamulleri satmak, pazarlamak, transit olarak naklini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmak, ithalat ver ihracatını yapmak ve yine ardiyecilik, depoculuk ve özel antrepoculuk, fiktif depoculuk işlerini gerçekleştirmek. n) Her türlü turistik tesisler kurmak için gerekli arsa, arazi ve binalar ile her cins gayrimenkul malları satın almak, kiralamak, intifa hakkı devralmak, turistik tesislerin tefrişi ve dekorasyon için gerekli her türlü malzemeyi satın almak, kiralamak ve ithal etmek, keza gayrimenkul mallar üzerinde bilcümle binalar ile turistik tesislerin inşaası için gerekli olan makine parkını, iş makinaları, kamyon, vinç ve diğer alet ve edevatları satın almak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek. o) Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmaların şirketlerin, mümessilliklerin, acentalıkların, başbayiliklerini almak ve vermek. p) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. r) Şirket amacı ile ilgili olarak gerekli ve faydalı olabilecek know-how, izin, lisans, ihtira beratları, ruhsatname, imtiyaz, telif, markalar, alametifarika, ticaret unvanı, işletme adı, franchise ve bunun gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir, bunları üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir veya bunları başkalarından devralabilir, kiralayabilir, bunların lisans haklarını alabilir, bunlara ilişkin teknik yardım anlaşmaları veya her türlü anlaşmaları akdedebilir. s) Konu ve amacını gerçekleştirmek üzere yukarıda sayılan konularla ilgili olarak bu ana sözleşme veya kanun tarafından yasaklanmamış olan gerekli ve uygun görülen her türlü faaliyeti icra edebilir.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

75 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş

Tags