REİS TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

REİS TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.31.08(Rev.2)-Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Gıda maddeleri içinde yer alan veya almayan bilumum tarımsal ürünler,bakliyat,tohumculuk,seracılık,yaş sebze ve meyvacılık,arıcılık,canlı büyükbaş,küçükbaş,hayvancılık, besicilik,balıkçılık işlerini yapar,bu konularda üretim sahaları kurar,kuracağı üretim sahaları için damızlık hayvan,tohum,fidan alır,ithal eder,yetiştirdiği ürünleri,olduğu gibi veya işleyerek satar,ihraç eder,üretilmiş olanları alır ithal eder bunları olduğu gibi veya işleyerek satar ihraç eder. Şirket lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir,satabilir,başkasından kiralayabilir yahut kiraya verebilir.Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir,alacaklarına k arşılık rehin ve ipotek alabilir,bu ipoteklerin terkini talep edebilir,Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine rehin veya ipotek tesis edebilir,kefil olabilir.Şirket gayrimenkulleri ve menkulleri üzerinde intifa,irtifak ve sükna hakları ve medeni kanun hükümleri gereğinece ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir ve ana sözleşmesindeyazılı olan diğer işler.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

4 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş