ÖZKANLAR TIBBİ VE ESTETİK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZKANLAR TIBBİ VE ESTETİK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.18.03(Rev.2)-Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

Ortalama değerlendirmeler

Description

1.Tıbbi cihazlar, tıbbi malzemeler, kozmetik ürünler, hastane demirbaşları, sterilizasyon ürünleri, dezenfektan ürünleri ve cihazları üretmek ve ticaretini yapmak, ithal etmek, temsilciliğini almak, ihracatını yapmak. AR-GE laboratuvarları oluşturmak, işletmek. Güzellik salonları, spa merkezleri, güzel duyu klinikleri oluşturmak, ortak olmak ve işletmek. AR-GE merkezleri oluşturmak ve işletmek. 2.Her türlü tıbbi malzemenin, toptan yada perakende, alımı satımı, üretilmesi, ithalatı ve ihracatını yapabilir. 3.Her türlü tıbbi, biyolojik zirai ve veterinerliğe ilişik ilaç ve müstahzarları, sıhhi ve tıbbi alet ve malzemeleri, parfümeri ve eczane levazımatı ile bunların hammadelerinin, alımı satımı üretilmesi, ithalatı ve ihracatını gerçekleştirebilir. 4.Hastane, klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve tabip muayenehaneleri ile tüm sıhhat kurumlarının gereksinimleri olan, her türlü tıbbi araç-gereç, aygıt ve yedek parçalarının, toptan yada perakende alımı satımı, üretilmesi, ithalatı ve ihracatı yapabilir. 5.Tüm sıhhat tesislerinin faaliyetini sürdürmesinde kullanılan, kimyasallar maddelerin ve uçucu gazların, toptan yada perakende,alımı satımı, üretilmesi, ithalatı ve ihracatını yapabilir. 6.Her türlü, tanı, teşhis ya da tedavi amaçlı tıbbi malzemelerin, toptan yada perakende, alımı satımı, üretilmesi, ithalatı ve ihracatı gerçekleştirebilir. 7.Oldukca kullanımlık ya da tek kullanımlık steril yada steril olmayan, her türlü tıbbi malzemenin, toptan yada perakende, alımı satımı, üretilmesi, ithalatı ve ihracatını yapabilir. 8.Hastane, klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve tabip muayenehaneleri benzer biçimde, tüm sıhhat kurumlarının hizmet gereksinimleri olan, yiyecek, temizlik, sterilizasyon, informasyon işlem, aygıt bakım onarım, elektronik yazılım vb. benzer biçimde, her türlü hizmet alımı işlerini üstlenebilir oluşturulan ihalelere teklif sunabilir. 9.Diyagnostik ürünleri biyokimya reaktiflen ve cihazları, idrar stripleri ve cihazları, şeker stripleri ve cihazları, koagülasyon kitlen ve cihazları, kardiyak marker ve cihazları, her türlü laboratuvar malzemeleri ve tıbbi cihazları imalatı, alımı, satımı ithali ve ihracatını yapmak. 10.Her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel yada diş, protez yapımı, tamirini yapmak. Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri imalatı, alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak. 11 Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, yapay diz mafsalı, dirsek çalışır güzel duyu eller, adım atma aleti, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ;  1.Her türlü ticari, sınai ve fikri ürün ve hizmetlerin hususi yada resmi, kurumsal ve bireysel müşterilere(tüketicilere) toptan ve perakende satışı, tanıtımı ve pazarlaması için web dahi olmak suretiyle gerek elektronik ortamında,telefonla ve sair mesafeli satış şekilleri ile tecim yapılması ve ödeme sistemleri oluşturmak. 2.Şirket amaç ve mevzusuyla ilgili hususları gerçekleştirebilmek amacı ile ithal edilen ve satın alınan bilcümle mamül, ilk destek ve ara maddelerinin alınması, depolanması, kara, hava,demir ve deniz yolu ile nakli, tevzii ve sevki için lüzumlu her türlü vasıta,döşem, teçhizat, makine ve araç, depo, mağaza, satış mağazası ve teşhir bölgeleri, satın alma suretiyle temin etmek, icabında satmak yada başka suretlerle elden çıkarmak. 3.Şirket amaç ve mevzusuyla ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak mevcut yada ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklaşa iş yapmak, bu tarz şeyleri şirkete ortak etmek, bunlarla yeni firmalar oluşturmak yada teşebbüslere girişmek,yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen yada kısmen devir almak yada bu işletmeye yada şirketlerle birleşmek. 4.Bu amaçla ihtira beratı, model ve kesim benzer biçimde sınai iyelik haklarını iktisap etme, gereğinde bu tarz şeyleri şirket lehine tescil ettirmek, lisans, ihtira beratı, teknik informasyon, marka, model, fotoğraf,tecim ünvanı goodwill, peştemaliye, gayri maddi hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapmak, bu tarz şeyleri satın almak, satmak yada kiraya vermek, bunlar üstünde tasarrufta bulunmak. 5.Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan kredi alabilir. 6.Şirket amaç ve mevzusuyla lgili olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak gerek yurt içinde gerekse yabancı memleketlerde temsilcilikler ihdas etmek, mümessillikler kabul etmek, vekalet, hizmet, acentelik, taahhüt, komisyonculuk, taşeronluk ve şirket mevzusunun gerektirdiği öteki sözleşmeleri akdetmek, şirket amaç ve mevzusunun  gereği olarak kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdetmek, akreditif almak, aval ve kefalet kredileri ile öteki kredileri temin etmek. 7.Şirket mevzusunun tahakkuku için aracılık olmamak kaydıyla her türlü gayrimenkuller, menkul mallar ve taşıtları müstakilen yada hisseli olarak satın alabilir ve satabilir, kiralar yada kiraya verebilir. Gayrimenkuller …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler