ÖZKAN AGRO TARIM ÜRÜNLERİ DEPOCULUK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZKAN AGRO TARIM ÜRÜNLERİ DEPOCULUK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.21.02(Rev.2)-Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

TARIM ÜRÜNLERİ a. Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretmek, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak. b. Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. c. Her türlü bakliyat, un, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende pazarlaması ve dağıtımını yapmak. Bunlarla ilgili çeşitli yerlerde fabrika, satış yeri, depo ve ofis gibi gerekli işyeri kurma ve işletmek d. Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin üretimini, temini, toptan ve perakende satışını, ithalatını ve ihracatını yapar. e. Her nevi kuru ve yaş soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatı nı yapmak. f. Hayvansal yemlerin üretimi, alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. g.Her çeşit tahıl ürünlerinin ( Buğday, arpa, çavdar, mısır, kepek, vs.) toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Un fabrikaları ve değirmenler kurmak. h.Her çeşit perakende ve toptan Un alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. i. Her türlü bitkisel ürün üretebilir, tarımsal faaliyette bulunabilir. DEPOCULUK 1- Her türlü malın depolanması ve saklanması için depo, ardiye, hangar, antrepo gibi kapalı ve açık tesisler inşa etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek. 2- Kamu, özel ve tüzel kurum ve kişilere ait depo, ardiye, antrepo ve hangarları kiralamak, bunları işletmek ya da işlettirmek, 3- Soğuk hava depoları kurmak, işletmek ya da işlettirmek, HAYVANCILIK a-Her türlü büyük ve küçük baş canlı hayvan ile kümes hayvanları yetiştirmek,alım satımını yapmak,besicilini yapmak bu hayvanlar için ahırlar yapmak,bunları işletmek ve bu hayvanların ithalat ve ihracatını yapmak. b-Her türlü büyük ve küçük baş canlı hayvanlarla ilgili hayvan yemi,ve muhteva eden emtia ve mamulleri toptan ve perakende olarak alıp satmak,ithalatı ve ihracatını yapmak. c-Kesimhane, et işleme entegre tesisi,şarküteri tesisleri kurarak bunları işletmek. d-Kurulacak entegre tesislerde A.E.T Avrupa Ortak Pazarını öngördüğü Standart ve kalitede sağlıklı et ürünleri ,her türlü süt ürünleri üretmek satmak pazarlamasını yapmak ve bu konuda gerek kamu gerekse özel sektörler nezdinde taahhütleri gerçekleştirmek. e-Çalışma konusundaki üretim ve işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilecek yan ürünlerinin artıkların daha ileri derecede işlenebilmesi için tesis ve düzenleri kurup çalıştırmak. f-Her türlü damızlık sertifikalı süt hayvanı,sertifikalı damızlık düve,kasaplık damızlık mezun et ve et ürünlerinin alımı satımı ve konuda kamu ve özel sektörler nezdinde açılacak ihalelere girerek ilgili kurumlara her türlü kasaplık,damızlık ve mazun et ve et ürünlerini vermeye ithal ve ihracatını yapmak g-Çalışma konuları ile ilgili ham maddeleri, yardımcı maddeleri işletme ve ambalaj malzemeleri ile makine teçhizat gerekli aksam yedek parça,ekipman,yarı mamul malları yurt içinden ve yurt dışından satın almak veya kiralamak sureti ile temin etmek. h-Her türlü büyük ve küçük baş hayvan artığından biyogaz üretimi,alım satımı,gübre çukuru ,entegre tarım ve hayvancılık projeleri hazırlamak,damızlık hayvan temini ve çiftlik ekipmanları ,süt sağım ünitesi ile tüm hayvansal faaliyetlerle ilgili her türlü makine,ekipman,cihaz,alet edevat satın almak,kullanmak, kiralamak kiraya vermek , distribütörlük, bayilik ve mümessillik antlaşmaları yapmak.Suni tohumlama ,hayvansal teknoloji,hayvansal pazarlama hayvansal üretiminden pazarlamaya kadar tüm aşamalarda her türlü üretim,işleme depolama ve pazarlamasını yapmak i-Hayvanlarla ilgili pansiyon, çiftlik, hastane, barınma evleri açmak ve organizasyonunu yapmak. j-Konusuyla ilgili her türlü alımı,satımı ,ithali , ihracı ve taahhütlerde bulunmak. NAKLİYE VE LOJİSTİK a-Her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapmak, nakil araçlarının ticareti ile uğraşmak, karayolu vasıtalarının bakım ve onarımlarını, petrol ve ürünlerinin alınması satılması dağıtılması stoklanması bayiliği, akaryakıt istasyonları kurulması, petrol ve akaryakıtın ve tüm ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyesini yapmak. b- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak. karayolu yurtiçi lojistik işletmeciliği yapmak. Ayrıca taşınabilir malların yurt içi ve yurt dışı taşınması uluslararası nakliyecilik, fueloil ve madeni yağ alım satımı, dağıtımı, bayiliği, tekstil, elektronik, deri, mobilya, kağıt ve bilumum ürünler almak, satmak. Karayolu taşımacılığı ve karayolu vasıtalarının bakım ve onarımını yapmak. Şirket yukarıda belirtilen işleri yapmak için amaç ve konuları ile ilgili olarak; 1- Menkul mal, gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme, ticaret unvanı, işletme adı, alameti farika, patent, marka, model, resim, know how, good will …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

2 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş