ÖZ-SEL ECZA DEPOLARI TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

ÖZ-SEL ECZA DEPOLARI TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

46.46.02(Rev.2)-Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Resmi ve hususi dairelerin ilaç,sıhhi araç-gereç,laboratuarmalzemesi,hammadde ve öteki tıbbi gereksinim maddeleri ihalelerine iştirak, Firmanın kendi ihtiyacı için menkul yada gayrimenkul almak inşa ettirmek kiralamak icabında bu tarz şeyleri satmak kısmen yada tamamen kiraya vermek terhin ve ipotek almak ve ayni haklar tesis etmek, Firmanın alacaklarını teminata bağlamak için başkalarına ilişik menkul yada gayrimenkul mallar üstüne şirket lehine ipotek tesis etmek ve tescil ettirmek bunlar üstünde her türlü haklar iktisap etmek gerektiğinde ipotekleri feketemk ve firmanın mevzusu ile ilgili taahhütlerin icabettirdiği hallerde sahibi bulunmuş olduğu gayrimenkuller üstünde ipotek vermek, Tüm tıbbi,ispençiyari,biyolojik,zirai ve veterinerliğine ilişik ilaç ve müstahzarlarla bunların hammaddeleri,her çeşit kimyevi maddeler,her çeşit sıhhi ve tıbbi alet ve malzemeler,parfümeri ve eczane levazımatı toptan ticareti,satışı,pazarlama ve dağıtım faaliyetleri, imalatı,tecim ve endüstri ve 8.5.2006 tarihindeki olağan genel kurul sonucunda yazılı öteki işler.