OSTEOİD SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

OSTEOİD SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

32.50.02(Rev.2)-Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık bağı vb.)Diğer Nace Kodları

Ortalama değerlendirmeler

Description

Sıhhat teknolojileri, sistemleri ve çözümleri geliştirmek. Geliştirilen teknolojilerin ürünleştirilmesi, lisanslanması, pazarlama ve satış faaliyetlerinin sürdürülmesi. Sıhhat sektörüne (tüketici, hasta yada her çeşit sıhhat kurumları) yönelik çözümler sunabilmek amacı ile öteki kurum ve şirketlerle iş ortaklıkları gerçekleştirmek ve anlaşmalar sağlamak. Hasta tanımının haricinde kalan son tüketicilere yönelik olarak, daha konforlu yada sıhhatli yaşam imkanı sunan teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesi, pazarlaması ve satış faaliyetleri. Kullananların tıbbi ve tıbbi olmayan verilerinin uzaktan takip edeni, analizi, raporlaması, ilgili şahıs ve kurumlara iletilmesi ve paylaşılması, sistemlerin uzaktan kontrolü, teletıp uygulamaları, sensör teknolojileri, veri işleme, algoritma geliştirme, yazılım geliştirme, sanal gerçeklik sistemleri geliştirmek. Sıhhatli, konforlu yada kaliteli yaşam için her türlü sistem, teknoloji, çözüm, ürün, üretim, hizmet geliştirmek ve sunmak. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve hekim muayenehaneleri ile sıhhat müesseselerinin gereksinimleri olan her türlü tıbbi aygıt ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin, röntgen alet ve malzemeleri toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ek olarak tüm bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatı. -Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıların her nevi adi ve kıymetli madenlerin diş doktor ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan öteki alet ve cihazların ve bunların aksam detay ve yedek parçalarının ve öteki destek malzemelerin ithalat, ihracatı alım satımı, yurt içinde ve haricinde pazarlanması ve ticareti. -Her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel yada diş, protez toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, yapay diz mafsalı, dirsek çalışır güzel duyu eller, adım atma aleti, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki mevzularla sınırı olan olmaksızın aşağıdaki işlemleri de yapabilir: –  Bürolar, depolar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir alabilir ve devredebilir. –  Firmanın amacı ile ilgili olarak her türlü ticari, mali ve sair ilgili ve lüzumlu bilcümle muameleleri ve işleri icra edebilir. İhraç ürünlerinin tanıtımı, çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunabilir. –  Firmanın amacı ile ilgili olarak, marka, ihtira beraatı, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit iyelik haklarını devir almak, bu hakları alabilir, elde edebilir, kendi haklarını devir edebilir, devir verebilir, kiralayabilir, bunlar üstünde lisans ve know-how anlaşmaları yapabilir. – Firmanın amacı ile ilgili, ilgili ve lüzumlu her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, tesis ve makinaları ve bunlara mütevellik ayni hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ipotekli yada özgür her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı alabilir; finansal kiralama yöntemiyle kiralayabilir. – Firmanın amacı ile ilgili olarak firmanın ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin etmek için ipotek, rehin, kefalet ve öteki teminatları verebilir; rehin, ipotek, kefalet ve öteki teminatları alabilir, ipotekleri fek edebilir; üçüncü kişilerin borçları için garantör olabilir ve ipotek kurabilir, ipotekleri fek edebilir. – Firmanın mevzuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek suretiyle, yurt içinde ve yurt haricinde şirket oluşturmak yada kurulmuş ya da kurulacak Şirketlere kurucu ortak yada paydaş olarak iştirak edebilir, onların hisselerini, tahvillerini yada öteki menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin izah edebilir. Firmanın işleri ile ilgili olarak başka hususi ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve sair mevzuatlar çerçevesinde ortaklıklar kurabilir ve ortak işler yapabilir. – Mevzusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir. Taahhüt işlerine girişebilir, bizzat yapabilir yada ahara ihale edebilir. Mevzusuyla ilgili her çeşit mal ve hizmetlerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir. – Mevzusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, detay ve tesisatın ve bunların yedek parçalarının ithali ve ihracatını yapabilir. – Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, dahili tecim, komisyon, taahhütlük, iç ve dış internasyonal mümessillik pazarlamacılık işleri yapabilir. – Yerli ve yabancı şirket ve/yada hükmi şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa yada uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali sorumluluk anlaşmasına dayanan işler yapabilir, her türlü bankalardan ve öteki her türlü kredi …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler