OSM EĞİTİM ORGANİZASYON İNŞAAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

OSM EĞİTİM ORGANİZASYON İNŞAAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.90(Rev.2)-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer inşaat malzemesi toptan ticareti (merdiven, korkuluk, plastik depolar, seramik borular vb. dahil)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1.    Firmanın amacı eğitim-öğretim, kültürel ve teknik mevzularda hususi gündüzlü ve yataklı ana okulu, ilk ve orta okullar, yurtlar, kurslar açmak, işletmek, Üniversiteye hazırlık kursları , lise ve ortaokul ara sınıfları, fen ve askeri liselere, anadolu liselerine ve kolejlere hazırlık kursları açmak, işletmek.Yabancı dil, bilgisayar programcılık ve kullanma kursları ile daktilo, muhasebe, açık öğretime takviye, sürücü ve benzeri kursları açmak, işletmek.Her türlü hususi eğitim kurumu ve dershane açmak, işletmek.Kreş, ana okulu, ilköğretim, ortaokul, lise, mesleki ve teknik liseler ile talebe yurtları açmak, işletmek.Türk dili yada yabancı dil eğitimi meydana getiren hususi okul açmak, işletmek.Hususi lisans kursları, mesleki tedrisat meydana getiren teknik kurslar açmak, işletmek.Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirilebilmesi için her türlü basım ve gösterim işleri yapmak.Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirebilmesi için eğitim ve öğretim yayınları ile gazete, kitap, mecmua ve benzeri yayınların dağıtımı işlerini yapmak.Her türlü laboratuar malzemeleri ile eğitim ve öğretimle ilgili video, bant-kayıt, basım-yayın, dağıtım ve pazarlama işlerini yapmak.Şirket eğitim-öğretim ve toplumsal yarışmalar düzenleyebilir.  2.    Her türlü tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, gezinsel tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak.Her türlü animasyon hizmeti vermek, organizasyonlar yapmak. Her nevi sıhhat kuruluşu, mağaza, restoran yada ören yeri tesisleri şeklinde işletmelerin tanıtımını sağlayarak, komisyon anlaşmaları yapmak. Yerli ve yabancı halka arzını sağlamak yada üçüncü şahıslarca tanıtımı ve pazarlamasını sağlamak.  3.    Şirket hertürlü inşaat hizmetlerini yapmak.inşaat   sektörüne ilişik tüm edavatları hazırlamak,yurt içi ve yurt dışı    ihalelerine istirak etmek.inşaat yapı malzemelerinin alım ve satımını yapmak,inşaatların bakım ve onarımını yapmak. 4.    Şirket her türlü lojistik  hizmetlerini yapmak. Lojistik  hizmetleri için lüzumlu ekipmanları hazırlamak,yurt içi lojistik hizmetlerini yapmak,evden eve taşımacılık işlerini yürütmek,yurt dışı nakliye hizmetlerini yapmak 5.    Şirket her türlü emlak alım ve satım işlerini yapmak.men kül ve gayri men küllerin alım ve satımını yapmak,emlak hizmetleri için lüzumlu ekipmanları hazırlamak,her türlü araziler almak,satmak,plan ve projeler hazırlamak. 6.    Her türlü temizlik malzemelerinin alım ve satımını yapmak.her türlü bina içi ve bina dışı temizlik hizmetlerinde bulunmak,lüzumlu ekipmanları hazırlamak. 7.    Şirket hertürlü nakliye hizmetlerini yapmak.nakliye hizmetleri için lüzumlu ekipmanları hazırlamak,yurt içi nakliye hizmetlerini yapmak,evdev eve taşımacılık işlerini yürütmek,yurt dışı nakliye hizmetlerini yapmak. 8.    Şirket hertürlü makine  malzemelerinin alım ve satımını yapmak.lüzumlu olan ekipmanları hazırlamak.dukkanlar oluşturmak,kiralamak,yurt içi dağıtım hizmetlerini yapmak,ithalat ve ihracatını yapmak. 9.    Şirket her türlü plastik mamüllerinin alım ve satımını yapmak.plastik mamülleri için lüzumlu ekipmanları hazırlamak,mamül ve yarı mamül olarak pazarlamasını yapmak.yurt içi dağıtım hizmetlerini yapmak.ithalat ve ihracatını yapmak. 10. Hertürlü devlet kurum ve müesseselerinde var olacak ihalelere girmek,ihale kapsamında var olacak teklif mektuplarını hazırlamak ve sunmak.    Mevzusu ile ilgili olarak; –          Mevzusu ile ilgili yurt içinde ve yurt haricinde bürolar, satış ve teşhir bölgeleri ve depolar açabilir, acentalıklar kurabilir –          Mevzusu ile ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üstünde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek,cins tahsisi yapmak, iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunmuş olduğu kişi ve şirketlerin dünyaya gelen ve doğacak borçlarını temin etmek suretiyle kendi gayrimenkulları üstünde ipotek tesis etmek, ek olarak irtifak, intifa, sükna hakları ile uygar kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tassarrufi işlemlerde bulunmak,keza menkul malları ve gayrimenkulları üstünde rehin, işletme rehini tesis etmek, firmanın her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek,menkul mal rehini işletme rehini ,ayni ve kişisel her nevi güvence almak,bunlarla ilgili tapuda ve tecim sicilinde terkin ve tescil işlemlerinde bulunmak.Firmanın etkinlik mevzusuna giren işleri meydana getiren hakiki ve hükmi şahıslarla yeni firmalar kurabilir, girişimlerde ve iştiraklerde bulunabilir.