ORO İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ORO İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.46.02(Rev.2)-Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

İşletme mevzusu ile ilgili olarak her nevi ilaç ve ilaç hammaddesi,ecza,ıtriyat,kozmetik ve dermakozmetik,parfümeri sıhhi ve cerrahi madde ve malzemeleri,tıbbi,aygıt,biyosidal homeopatik ve immünolojik ürünler,besin ve takviye edici gıdalar,ameliyat malzemesi,serum,hormon,aşı,bebek beslenme ve bakım ürünleri,hijyenik ürünlerin imalatını,ambalajlanmasını alımı ve satımını,ithalatını ve ihracatını yapmak,yurt içinde ve yurt haricinde yapım edilen her türlü ilaçların toptanalımı,satımı,pazarlaması,ithalatı ve ihracatını yapmak ve 6.12.2013 tarihinde tescil edilen anonim şirket esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla,