ORDUY YAPI MALZEMELERİ HAFRİYAT VE ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORDUY YAPI MALZEMELERİ HAFRİYAT VE ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.07(Rev.2)-Çimento, alçı, harç, kireç, mozaik vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

MADDE : 3 – Firmanın amaç ve mevzusu başlıca şunlardır 1. Hertürlü inşaat ve yapı malzemelerinin alımı satımını yapmak, 2. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişik arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak. 3. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 4. Her türlü Hafriyat işlerini yapmak, yaptırmak gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve hususi kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ek olarak almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. Mevzusu ile ilgili vasıta alır, kiralar ihale verdiği işletmelere vasıta satar yada kiraya verir. 5. Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane benzer biçimde bayındırlık tesisleri ile sınai ve gezinsel inşaat taahhüdünde bulunabilir. 6. Her türlü otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, kent içi minibüs ile taşımacılık, tır benzer biçimde, kara araçları ile kent içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek. 7. Yurt içinde ve haricinde her nevi kara nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak. 8. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir. 9. Her türlü elektrikli ve elektronik denetim aletleri, elektronik dönem elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre dönem elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 10. Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli ufak el aletlerinin üretimini yapabilir, bu tarz şeyleri yurtiçi ve yurtdışına satabilir. 11. Durağan(durgun) ve değişken dirençler, durağan(durgun) ve değişken kondansatörler,selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 12. Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, düzelteç ve bunların yedek parça ve takıları ile gene her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu araç-gereç ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. 13. Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 14. Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü resmi ve hususi inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için lüzumlu organizasyonları oluşturmak Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Uzun, orta ve kısa vadeli istrikrazlar ahzetmek, teminatlı yada teminatsız krediler almak, krediler için gerektiğinde firmanın menkul ve gayrimenkul mallarını ipotek etmek. Meri mevzuatlara gore gereksinim duyulan teşvik tedbirlerinden yararlanmak, kredi talebinde bulunmak bu amacla şirkete ilişik mevcut gayrimenkuller üstünden ipotek tesis etmek. Firmanın amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üstüne ön ödeme kredilerinin alınması, aracılık yapmamak kaydı ile kullanılması; Firmanın mevzusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri, menkul mallar, şirket mevzusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üstünde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve kişisel hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; Firmanın lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için firmanın lehinde yada aleyhinde olmak suretiyle borç ipotekleri , alacak ipotekleri, güvence ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü güvence ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi; Firmanın mevzusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , tecim unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,