ONS ENDÜSTRİ YAPI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ONS ENDÜSTRİ YAPI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.90(Rev.2)-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer inşaat malzemesi toptan ticareti (merdiven, korkuluk, plastik depolar, seramik borular vb. dahil)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1.Her türlü İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri,  taş, mermer, yer döşemeleri, boya, yapı  ve nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,  2.Her nevi yapı malzemesi, inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının mahsus imalathane ve yapınak oluşturmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 3.İnşaat işlerinde kullanılan her türlü, çelik, çivi, alüminyum ve mamulleri, ateş tuğlası, doğrama, alçı,   vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, yalıtım malzemeleri, duvar kağıdı, banyo ve mutfak takıları, hazır kapı, merdiven ve tüm elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 4.Her türlü nalburiye işleri yapmak. 5.Her türlü endüstri ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ilişik yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 6.Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 7.Şirket mevzusuyla ile ilgili Bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler oluşturmak. 8.Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 9.Her nevi gayrimenkul malların şirket yada başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 10.Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt haricinde her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 11.Şirket amaç  ve konusunu gerçekleştirebilmek için, tüm sinai, mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve hususi bilimum ihalelere iştirak edebilir, yurtiçi ve yurtdışı acentelik, mümessillik, komisyonculuk yapabilir. 12.Şirket mevzusu ile ilgili olarak, şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket mevzularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir yada satabilir, devredebilir ve bunlar üstünde her türlü tasarrufta bulunabilir.  13.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. 14.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket herhangi bir kayda bağlı olmaksızın üçüncü kişilere borçlanabilir, yükümlülük altına girebilir, üçüncü kişiler lehine güvence verebilir, kefil olabilir.