ÖKTEN İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÖKTEN İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.08(Rev.2)-Tuğla, kiremit, briket, kaldırım taşı vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Hertürlü inşaat taahhüt işleri konut işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak hazır alıp satmak komisyonculuğunu yapmakkendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişik arsa ve araziler üstünde kat karışılığı binalar yapmak Etkinlik mevzusu içinde olmak şartıyla tüm hakları iktisap lisans patent telif hakları vs. endüstri iyelik hakları ile ilgili anlaşmalar yapmak, bu tarz şeyleri satın almak tescil ettirmek kiralamak gerekirse satmak lehte ve aleyhte ipotek ve ayni kişisel güvence tesis ve fek etmek, şirket amaç ve mevzusu ile ilgili acentelikler, bayilikler, distribütörlükler ve ünvan kullanımı alır ve bu hizmetleri başkalarına verir şirket sözleşmesinde yazılı mevzusu ile ilgili olarak imalat ithilat ihracat iç ve dış mümessillik toptancılık perakendecilik dağıtım ve pazarlama yapar makine ve tesisler ile gayrimenkuller iktisap eder devir ve ferağ işlemlerinde bulunar alım satım kiraya verme gayrimenkullerin üstünde irtifa intifa gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı tesis eder, ipotekler alır verir yapınak depo satış mağazaları ve yönetim binaları inşa eder alır ve satar her türül gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi salgı birleştirme bölme parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir…. şirket borçlarına ve üçüncü kişilerin borçlarına karşı ipotek verir ipotek alır kiraya verir yada kiralar ve firmanın 21.12.2011 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan öteki işler.