NOVOTEK BİYOMEDİKAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NOVOTEK BİYOMEDİKAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

32.50.10(Rev.2)-Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletlerinin imalatı

Ortalama değerlendirmeler

Description

1)      Hastane,klinik, poliklinik, laboratuvar ve tabip muayenehaneleri ile ilgili sıhhat kurumlarının gereksinimleri olan her türlü tıbbi araç-gereç ,aygıt ve yedek parçaları laboratuvar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri cerrahi malzemeleri, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin kalıplarını yapmak, üretimlerini yapmak, alımı, satımı ,ithali ve ihracatını yapmak 2)      Lastik,kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak 3)      Plastik hammaddelerin ithalat ve ihracatını yapmak 4)      Plastik kalıpların ve makinelerin imalatını ve satışını yapmak 5)      Termoform kalıpların ve makinelerin imalatını ve satışını yapmak 6)      Termoform ambalaj üretimi alımı,satımı ithalatı ve ihracatı yapmak 7)      Mevzusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt haricinde sınai ticari mümessillik, temsilcilik,bayilik, distribütörlük, komisyonculuk yapar, mevzusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak her türlü ticari teşebbüse katılmak ve onlarla birleşme yatırım yapmak, etkin şirket ve firmaları aynen ve kısmen devralmak ,iştirak etmiş olduğu şirketlerle kredi ilişkileri oluşturmak, güvence vermek ,kefil güvence ve kefalet kabul etmek 8)      Amaç ve mevzusu ile ilgili yurt içi ve yurt haricinde açılacak sergi ve fuarlara katılmak, mevzusu ile ilgili tanıtım ve organizasyon yapmak ve teknik informasyon alışverişinde bulunmak, lüzumlu görüldüğü takdirde yurt haricinde temsilcilik,bağlantı bürosu ve satış mağazası açmak 9)      Firmanın amacının gerçekleşebilmesi için açılmış ve açılacak her türlü resmi, hususi, taahhüt ve ihalelere ,arttırma ve eksiltmelere katılmak, teklif vermek, teklifalmak, kabul ya da reddetmek ,teminatlarını yatırmak, yatırılmış teminatları geri almak, almış olduğu ihaleleri tekrardan ihale, pazarlık ve ya başka usullerle başkalarına devretmek ve ya bir kısmını vermek 10)  Amaçlarına uygun işler meydana getiren gerçek ya da tüzel kişiliklerle ortaklık oluşturmak, mevcut ortaklık ve tesislere iştirak etmek, bankalardan uzun ve orta vadeli krediler temin ederek aracılık etmemek kaydı ile hisse senetleri ve hisse senetleri ile taahhütlerini satın almak,kendi hisse ve hisselerini satmak ve mübadele etmek 11)  Mevzusu ile ilgili her türlü makine ve yedek parça ve taşıt araçlarını alıp satmak, mağaza ve mağazacılık zinciri oluşturmak, depoculuk ve toptan satış bölgeleri açmak 12)  Şirket mevzusu ile ilgili mallar için imalat, ihracat, ithalat, komisyonculuk, mümessillik taahhüt işleri teknik danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri yapmak, yerli ve yabancı şirket ve şahıslarla ortalıklar tesis etmek ,iştiraklerde bulunmak 13)  Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis etmek,ipotek almak ve ipotek vermek ve ipotekleri fek etmek. Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa ,sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis etmek, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,salgı,tevhid, bölme parselasyonu ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirmek