NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21.20.01(Rev.2)-Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların imalatı (antibiyotik içeren tıbbi ilaçlar, ağrı kesiciler, hormon içeren tıbbi ilaçlar vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Tıbbi,zirai,baytar,kimyevi ilaç kozmetik besin ve ambalaj sanayii tesis etmek ve geliştirmek ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak Tıbbi,ispençiyari kimyevi biyolojik kozmetik ve besin olanlar da dahil olmak suretiyle bilumum müstahzarata ve ilaç yapım ihzar satınalma pazarlama faaliyetleri ile satışı ve barter sözleşmeleri kapsamında yurt içi ve yurt haricinde satış ve pazarlama ile elektronik ticarette dahil olmak üzereticari faaliyetlerde bulunmak ve 4.12.2001 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan öteki işler. ANASÖZLEŞME MADDE 4.GAYRİMENKUL İKTİSABI(4.12.2011 tarihindeki tescil) : şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku zımnında gayrimenkul iktisap ve inşa, iktisap ve inşa edilen gayrimenkulleri başkalarına devir yada ferağ, bunlar üzerindeipoek vesair aynı haklar tesisi, kısmen yada tamamen ahara icar edebilir yada ahardan kiralayabilir. Şirket, maksat ve mevzuunun tahakkuku zımnında ipoek karşılığında yada bila güvence ödünç alabilir ve aynızamanda ödünç para verme mevzuatına aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen ana para piyasası kurulunca aranacak lüzumlu açıklamalar yapmak kaydıyla ödünç verebilir. şirket kendi hisse sahiplerinden ödünç almış olduğu takdirde en yüksek kanuni faiz nisbeti ödenir. şirket hak ve alacaklarının tahsili yada temini için ayni ve kişisel her türlü güvence alabilir.