NİZAMETTİN POLAT BORDOM YAPI

NİZAMETTİN POLAT BORDOM YAPI

43.99.11(Rev.2)-İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dahil)

Ortalama değerlendirmeler

Description

İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (Fore kazık çakma dahil) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişik arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak.Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü resmi ve hususi sektöre ilişik inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve gezinsel tesisler, dinlence köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.Türkiye sınırları içinde yada yabancı ülkelerde, resmi ve hususi kurum ve kuruluşları tarafınca kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü minik ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu tutumsal teşebbüsleri, tutumsal devlet teşekkülleri, kamu tutumsal kuruluşları, kamu bütçeli daireler, yerel idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, {özel sektör} kuruluşları tarafınca yurt içinde ve yurt haricinde ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, döşem, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin tekrardan yada onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale işletmede kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bu tarz şeyleri satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, kent ve bayındır planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü bina, ofis, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı şeklinde şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Mevzusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Her türlü konut, yapınak, imalathane ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üstünde lüzumlu araştırmalar yapmak ve bu tarz şeyleri satın almaları sonucunda lüzumlu ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri kovuşturmak. Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve öteki emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak mevzusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şahsım adına yada başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt haricinde her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.