NİCEDERM MEDİKAL ESTETİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NİCEDERM MEDİKAL ESTETİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.18.03(Rev.2)-Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın amaç ve mevzusu başlıca şunlardır. Medical 1- Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve hekim muayenehaneleri ile sıhhat müesseselerinin gereksinimleri olan her türlü tıbbi aygıt ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin, röntgen alet ve malzemeleri , cerrahi malzemeler,radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerin toptan perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ek olarak tüm bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü beyin cerrahi malzemeleri alımı, satımı ithalatı ihracatını yapmak. Her türlü tibbi araç-gereç alımı satımı ithalat ve ihracat taahhütlere girmek. 2 – Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı, ithalat, ihracat komisyonculuğunu yapmak taahhütlere girmek. 3 – Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıların her nevi adi ve kıymetli madenlerin diş doktor ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan öteki alet ve cihazların ve bunların aksam detay ve yedek parçalarının ve öteki destek malzemelerin ithalat, ihracatı alımı satımı, yurt içinde ve yurt haricinde pazarlaması ve ticaretini yapmak. 4 – Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, mevzusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak. 5 – Her türlü metalden,plastikten, porselenden, totel yada diş protez toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 6 – Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı ithalat ve ihracatını yapmak. 7 – Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler , cihazlar, korseler, varis çorabı, yapay diz mafsalı, dirsek çalışır güzel duyu eller, adım atma aleti, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı ithalat ve ihracatını yapmak. 8 – Güzellik salonları açmak. 9- Her nevi saç ve yapay olarak yapılmış perukların alımı, satımı, ithalâtı, ihracatı, bakımı onarımını yapmak. 10 – Saç ekimi ve saç ekimi ile ilgili ürünlerin satışını yapmak. 11 – Kuaförlük yapmak; cilt bakımı, saç bakımı, manikür, pedikür, ağda, solaryum, makyaj işleri yapmak. 12 – Lazer epilasyon, iğneli epilasyon, varis tedavisi, kolojen tedavisi, selüleit tedavisi botoks mezzoterapi benzer biçimde her türlü güzel duyu sıhhat hizmetleri yapmak 13 – Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak. 14- Bayanlara ve baylara yönelik olmak suretiyle jimnastik, masaj ve sauna salonları açabilir, işletebilir. Sıhhat Hizmetleri 1- Mevzusu ile ilgili hekim, asistan, hemşire ve öteki tüm sıhhat ekibini çalıştırabilir, öteki sıhhat kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve öteki sıhhat tesislerinde sözleşmeli yada özgür olarak çalıştırabilir. 2- Mevzusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, mevzusu ile ilgili ihalelere katılmak. 3- Her türlü sıhhat tesisleri ve tıbbi cihazlar mevzularında yatırım yapmak ve bu tarz şeyleri işletmek. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve mevzularını gerçekleştirebilmek için; 1.Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, dahili tecim, fason komisyon, taahhüt mutemetlik iç ve dış mümessillik, ihracat kaydı ile geçici ithalar, toptancılık, dağıtım ve pazarlama işlemleri yapar ve yaptırır. Amacı ile ilgili herhangi bir madde, makine, teçhizat, ham madde ve ürünlerin devralınması, satın alınması, nakil edilmesi, dağıtımı, depolanması, imalatı, ithalatı, satışı ve yeniden satışımda bulunmak. 2- .Firmanın etkinlik mevzusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak. 3- Firmanın amacına ulaşabilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai, yönetimsel tutum ve faaliyetlerde bulunabilir. 4- Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için etkinlik mevzularına giren işleri yapmak, hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini, tahvillerini ve öteki menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve güvence olarak göstermek. 5- Firmanın işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üstünde rehin, ticari işletme rehni ve ipotek verebilir, kabul edebilir yada şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehini tesis edebilir mevcut ipotekleri, şerhleri ve takyidatları fekkedebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerin yürütülmesi ve tahsili için ayni yada kişisel her türlü teminatı, güvence ipoteği verebilir, alabilir, kendi yada başkalarının gayrimenkullerini güvence olarak izah edebilir. 6- Şirket mevzusunun gerektirdiği şekilde, yurt içinde ve yurt haricinde şubeler, fabrikalar, ve tesisler kurar. Bu mevzularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir. Yurt içinde ve yurt haricinde mevzusu ile ilgili fuarlara, sergilere ve her türlü tanıtım faaliyetlerine katılır. 7- Mevzusu ile ilgili olarak yürürlükteki mevznatlara uygun olarak geçici ithalat …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.