NECLA TATARAĞASI

NECLA TATARAĞASI

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

bina projelerinin geliştirilmesi ivazlı yada ivazsı edinilen arazi ve arsalar üstünde yada başkalarına ilişik arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yaptırmak yapmak satmak kiralamak kiraya vermek her türlü inşaat taahhüt işleri konut işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak yaptırmak satmak kendi hesabına arazi arsalar konut ev apartman işyeri benzer biçimde gayrimenkulleri almak satmak kiralamak kiraya vermek gayrimenkuller üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis etmek ipotek almak ipotek vermek ipotekleri fek etmek bahçe tarla ve arsalar üstünde parselasyon ve bayındır durumlarını çıkarmak gayrimenkuller üstünde irtifak intifa sükna kat mülkiyeti kat irtifakı şufa hakları ve vefa hakları tesis etmek