MUSTAFA ERİŞİR TMC MÜHENDİSLİK VE METAL SANAYİ VE TİCARET

MUSTAFA ERİŞİR TMC MÜHENDİSLİK VE METAL SANAYİ VE TİCARET

43.99.01(Rev.2)-Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik bileşenlerin kurulması vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır,sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 2-Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatınıyapmak 3-Yurt içinde ve yurt haricinde genel katma ve hususi bütçeler kapsamındaki tüm daire, kuruluş ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. 4- Yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane şeklinde bayındırlık tesisleri ile sınai ve gezinsel inşaat taahhüdünde bulunabilir. 5-Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım mevzularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. 6-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethaneinşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişik arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak. 7- Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü resmi ve hususi sektöre ilişik inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve gezinsel tesisler, dinlence köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 8-Türkiye sınırları içinde yada yabancı ülkelerde, resmi ve hususi kurum ve kuruluşları tarafınca kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleyeçıkarılacak her türlü ufak ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek ve tescil talepnamesinde yazılı olan öteki işler.