MESTURKUAZ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MESTURKUAZ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü inşaat yapımı,konut,toplu konut,yol,köprü, baraj,liman,sonda kuyusu,yapınak,imalathane,depo,spor tesisleri kanal,kanalizasyonlar,arıtma tesisleri,içme suyu boru ve depolarının inşaatı,kamuya ilişik binaların inşaatı,her türlü gayrimenkulün yapımı alımı,satımı, yurtiçi ve yurt dışı taahhüt,taşeronluk hizmetleri. Firmanın amaç ve mevzusu çerçevesinde aracılık yapmamak kaydı ile menkul ve gayrimenkul malları kısmen yada tamamen satın alabilir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü haklartesis edebilir kullanabilir üzerlerinde ittifak intifa sükna hakları gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir uygar kanun hükümleri gereğince ayni yada gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir kısmen yada tamamen hisseli yada tüm olarak satabilir gayrimenkuller üstünde mükellefiyetli yada mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir kiralayabilir yada kiraya verebilir kendisine yada başkalarına ilişik menkul ve gayrimenkuller üstünde leh ve aleyhine rehin ipotek ve sair ayni ve kişisel haklar iktisap tesis tescil fek ve terkin ettirebilir şirket taşınmazlarını gerek firmanın ve gerekse üçüncü kişi ve şirketlerin bankalardan alacağı kredilerin (borçların) teminatını teşkil etmek suretiyle ipotek verebilir ve/yada ipotek alabilir iktisap edilen gayrimenkuller tapu daireleri nezdinde cins tashihi salgı birleştirme bölme parselas yon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir üstünde bina inşa edebilir ettirebilir kat karşılığı inşaat ve kazanç paylaşım sözleşmeleri yapabilir ve 12.2.2013 tarihinde tescil edilen genel kurul sonucunda yazılı olan öteki işler.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.