MERKEZ ÇAMLICA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ ÇAMLICA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Madde 3- A – Firmanın amaç ve mevzusu şunlardır. Yurt içinde yada yurt haricinde inşaat sektörü ile ilgili olarak her türlü her türlü faaliyette bulunmak. Her türlü inşaat projeler yapmak, yaptırmak ve proje yapımı taahhütlerinde bulunmak. Mevzusu ile ilgili her nev i resmi ve hususi ihalelere katılmak, bu ihaleleri almak, ihale mevzularını yapmak, yaptırmak, satışını yapmak, devretmek vb. tasarruflarda bulunmak. Gezim yatırımları yapmak, almak, satmak, kiralamak, işletmek, vb. Mevzusu ile ilgili tesisler oluşturmak ve bu tesisleri yurt içinde yada yurt haricinde pazarlamak, Yurt içinde yada yurt haricinde gayrimenkul, inşaat, bina vb. almak, yapmak, geliştirmek, satmak, kiralamak, kat karşılı binalar yapmak, yaptırmak. Her türlü yapı malzemeleri ile inşaat, endüstri mamullerinin, yan mamullerinin, ve hammaddelerinin üretimini yapmak, satın almak, satmak, ithalat, ihracat ve toptan ticaretini yapmak, bu mevzularda bayilikler almak ve vermek. Faaliyetlerinin hepsi ile ilgili yurt içinde yada yurt haricinde; know how ve teknik yardım anlaşması yapmak – eğitimler organize etmek – mühendislik, müşavirlik, kontrollük, patent, danışmanlık ve aracılık hizmetleri vermek. Mevzusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini, acenteliğini almak, gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık yada benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse ikincil şirket olarak katılmak ve taahhütlere girmek, Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üstüne durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak burada da karar alındıktan sonrasında bu kararın tecim sicilinde tescil ve duyuru edilmesi ile şirket bu işleri yapabilecektir Ana Sözleşmenin değişikliği durumunda olan; iş bu şirketi Anonim Şirketi Gayri Menkul Yatırım Ortaklığına dönüştürmek istediğinde yukardaki şekilde karar alır ve bu kararın uygulanması için Ana para Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Tecim Bakanlığından lüzumlu izin alınacaktır.      B-     Şirket yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için; Her türlü mali, ticari, yönetimsel tutum ve faaliyetlerde bulunabilir. Mevzusu ile ilgi resmi ya da hususi daire, kurum ve firmalara karşı taahhütlerde, tekliflerde vb. bulunabilir. Ana para şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki ana para şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir. Ana para şirketlerinin tahvillerini satın alabilir. Ana para Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına haiz olduğu ana para şirketleri lehine güvence verebilir; kendileri ile yada kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden güvence alabilir. İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına haiz olduğu ana para şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir. Şirket in kendi adına ve 3. kişiler lehine, güvence, kefalet, güvence vermesi yada ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında ana para piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir yada başka kıymetler ile değiştirebilir. Marka, ihtira beratı, know how ve sair sınai hakları edinilebilir bunlar üstünde tasarrufta bulunabilir, devir ferağ eyleyebilir ve bunlara ilişkin her türlü lisans anlaşmaları yapabilir. Mevzusu ile ilgili her türlü ekipman ile beraber her türlü motorlu taşıtlar ve gayrimenkullerde dahil olmak suretiyle tüm menkulleri ithal edebilir ve bunlar üstünde her türlü tasarrufta bulunabilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir yada kiraya verebilir, rehin edebilir.  Yurt içinde ve yurt haricinde mevzusu ile ilgili işletme rehini dahil her türlü kişisel ve ayni güvence verebilir, alabilir ve bu tarz şeyleri kaldırabilir. Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir yada çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu benzer biçimde çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara yada kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Ana para Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir. Şirket mevzusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap edebilir, kiralayabilir yada kiraya verebilir, alabilir, satabilir. Sahibi bulunmuş olduğu menkul ve gayrimenkulleri üçüncü şahıslar lehine ipotek verebilir, tesis ve tescil edebilir. Kefil olabilir yada bunlar üstünde her türlü hakları iktisap edebilir. Şirket maliki bulunmuş olduğu menkul ve gayrimenkulleri gerek kendi borçları için gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçları için ipotek edebilir, kefalet olarak verebilir, alabilir, güvence olarak izah edebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayri …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.