MEPAŞ İNŞAAT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MEPAŞ İNŞAAT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

İNŞAAT ; 1. Makine, şalter, izolatör,sigorta, ölçü aletleri ve benzeri tüm makine ve cihazların üretimi, alımı,satımı ve kullanılması. Ek olarak bu cihazların ve malzemelerin kullanıldığı tüm panoların üretimi, alımı satımı ve kurulması işlerinin yapılması. 2. Yurtiçi ve yurtdışında her türlü inşaat, döşem ve montaj işleri ile her nevi müteahhitlik işlerini üstüne almak, yapmak, bu fasıldan olmak suretiyle inşaat ve döşem projeleri hazırlamak, mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmak, resmi, yarı resmi hususi ihalelere katılmak, taahhüt etmek, toplu yada münferit inşaat işlerini üstüne almak, yapmak, satmak, kiraya vermek, emanet işleri yapmak. Her türlü arazi ve  menkul yada gayri menkul alımını satımını ve kiralanmasını yapmak. Mevzu ile ilgili şubeler ve atölyeler açmak. 3.     Türkiye sınırları içinde yada yabancı ülkelerde resmi ve özle kurum ve kuruluşları tarafınca kapalı zarf, açık artıma eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü minik ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, her türlü onarım, yağlama ve temizlik işlerini yapmak ve yaptırmak. 4.     Firmanın amacınıgerçekleştirmek için  yurtiçinde yada yurtdışında göç eder mal almak, satmak, ipotek vermek, kabul etmek ve bu tarz şeyleri feshetmek göç eder ve taşınmaz mallar üstünde lehi ve aleyhinde her türlü işlem ve tasarrufda bulunmak. Gayrimenkuller almak, satmak, ipotek rehin ve diğertaşınmaz mallara ilişkin her türlü ayni hakları kullanmak. 5.     Mimarlık ve mühendislik  ile ilgili projeler yapmak onaylatmak ve bu sektörle ilgili her türlü malzemelerin alımını,satımını imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak. Mevzu ile ilgili fabrikalar oluşturmak.İmalathaneler, depolar,dükkanlar,gezici dağıtım teşkilatı oluşturmak yada mevcut ve benzer teşekküllerle ortaklaşa iş yapmak 6.     Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat döşem montaj işleri ile her nevi müteahhitlik işlerini üstüne almak ve bu fasıldan olmak suretiyle inşaat ve döşem projelerini hazırlamak mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmak. Resmi, yarı resmi hususi ihalelere katılmak, taahhüt etmek, toplu münferit sıhhat tesisleri ve toplumsal tesisler inşa etmek ve bu tarz şeyleri organize etmek,satmak, işletmek, hususi ve tüzel kişilere ilişkin proje inşaat ve emsali taahhüt işleri üstüne almak, emanet işleri yapmak. 7.     Her türlü arazi ve arsayı satın almak, pazarlamak, perselasyonunu yapmak ve bu araziler üstünde her türlü ayni haklar tesis etmek, kiralamak yada satmak yada kat karşılığı inşaatlar yapmak, gezinsel amaçlı otel, motel, dinlence köyü, kamping, dinlenme evleri,gazino, gece kulubü, sportif sahalar, plaj market benzer biçimde her türlü gezinsel tesisleri oluşturmak satın almak inşa etmek ve işlemek. 8.     İştigal mevzu ile ilgili ithalat ihracat işleri yapmak, alım ve satım ve pazarlama işlerini yapmak,mevzu ile ilgili yeni firmalar oluşturmak devren şirket iktisap etmek mevzusu ile ilgili şirketlere ortak olmak, katılmak ve yönetimlerde vazife almak. ENERJİ ; 1. Elektrik enerjisi, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerjisi ve yenilebilir enerji üretmek amacıyla her türlü tesisi inşa etmek, işletmeciliğini ve bakımını yapmak, işletmeye almak, devir almak, kiralamak, kiraya vermek. 2. Üretilen elektrik, güneş enerjisi ve/yada yenilebilir enerjinin kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve özgür tüketicilere ikili anlaşmalar kanalıyla satmak. 3. Denetim oluşturmaksızın kurulmuş yada kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. 4. Kurulmuş yada kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek 5.     Makine, ekipman ve hizmet komisyonculuğu,acenteliği, ithalatı,ihracatı ve satışını yapmak. 6.     Yer altı ve yerüstü maden ve doğal kaynakların, jeotermal ve organik mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak,çıkarmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,jeotermal kaynaklar ve organik mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak,maden arama ruhsatnamesi almak,maden açmak,işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve İşletme imtiyazı almak. 7.     Yurt içi ve yurt haricinde resmi ve yarı resmi ,hususi ve tüzel şahıs ve kuruluşlara ilişkin elektrik tesisleri ve inşaat işlerinde taahhütler yüklemek,donanım ve tesislerini yapmak ve yaptırmak. 8.     Elektrik üretimi mevzusunda trafo ve enerji indirici merkezler ve benzeri iş ve yapıların inşaatını yüklenmek,yüksek ve alçak gerilim enerji nakli hatlarını tesislerini ve çekimlerini alçak v e orta gerilim kent şebekesi,yer altı kablo çekimi işlerini yüklenmek ve yaptırmak.Mevzusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak,yap-işlet sistemi ve modeliyle enerji ve su tesislerini oluşturmak ve çalıştırmak. 9.     Doğalgaz, hava gazı ve benzeri enerji kaynaklarının kullanım tesislerini yapmak, çalıştırmak ,bakım ve onarım taahhütlerini yüklenmek.Yap-işlet sistemiyle doğalgaz enerji üniteleri tesislerini oluşturmak, çalıştırmak, bakım ve onarım taahhütlerini yapmak,kurulmuş ve kurulacak bu nevi tesislerin bakımlarını yapmak yada yaptırmak. 10.  Etkinlik …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler