MEL 6 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YATIRIM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MEL 6 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YATIRIM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Türkiye’de avm projeleri ve başta gayrimenkul projeleri geliştirmek ve uygulamak Göç eder ve taşınmaz mallar ve bunlara bağlı haklar, motorlu araçlar, makine, ekipman ve başka göç eder mallar satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir, elden çıkartabilir yada kiraya verebilir ve finansal kira sözleşmeleri yapabilir ve kendi gayrimenkullerinde inşaat ve dekorasyon işleri yapabilir yada bu işleri başkasına yaptırabilir ve inşaat ve dekorasyon işlerinden ilkin yada sonnra ilgili gayrimenkullerini kiraya verebilirveya satabilir, Garantiler ve başka teminatlar verebilir ve kendi bağlı şirketleri iştirakleri yada başka üçüncü şahıslara kefil olabilir ve mali borç taahhüt ve yükümlülükleri ile ilgili olarak başkalarından her türlü güvence kefalet ipotek ve başka teminatlar alabilir ve üçüncü şahısların şirkete karşı olan taahhüt ve yükümlülüklerinin teminatı olarak üçüncü şahıslardan her türlü güvence kefalet ipotek ve başka teminatlar alabilir ve bu ipotek ve teminatları gerektiğinde fekkedebilir ve kaldırabilir, Kendisine yada üçüncü kişilere ilişkin borçların taahütlerin yada yükümlülüklerin teminatı olarak kendi taşınmaz malları üstünde ipotekler tesis edebilir ve kendi gayrimenkulleri üstünde her türül ayni hak ve kira ve öteki kişisel haklar tesis edebilir ve gerektiğinde bu ipotekleri ve öteki hakları fekkedebilir ve kaldırabilir, ve firmanın anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.