MEHMET TOPÇU OKUL TAŞITI PERSONEL TURİZM

MEHMET TOPÇU OKUL TAŞITI PERSONEL TURİZM

47.82.01(Rev.2)-Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

A-Taşımacılık Alanında 1- İşletme her türlü tecim, gezi ve gezim mevzularında yurt içi ve yurt dışı deniz, hava, kara taşımacılığı kendi araçları ile yapar yada vasıta sahibi üçüncü kişilere yaptırır, 2- Taşımacılık ile ilgili her türlü ihaleye girer, 3- Taşımacılıkla uğraşan kişi ve şirketlere iştigal edebilir, 4- Yurt içinde ve yurt haricinde taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yapabilir. 5- Her türlü taşımacılık ile ilgili olarak temsilcilikler verebilir ve alabilir, 6- Taşımacılık ile ilgili olarak komisyonculuk yapabilir, 7- İşletmeye almış olduğu her türlü kara, deniz ve hava araçları servis otomobilleri ile her cins yük ve yolcu taşıyabilir ve bu araçları başkalarına kiraya verebilir ve devredebilir, 8- Her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtalarının, alımı, satımı, takas ve bunlara bağlı olarak yedek parçalarının alımı, satımı,ithali ve ihracı, 9- İşletmenin mevzusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket mevzusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üstünde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve kişisel hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; 10- İşletmenin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için firmanın lehinde yada aleyhinde olmak suretiyle borç ipotekleri , alacak ipotekleri, güvence ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü güvence ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi; 11- İşletmenin mevzusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, tecim unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 12- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine gore firmanın etkinlik mevzularına giren işleri meydana getiren gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi, 13- Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üstünde ayni ve kişisel tasarrufta bulunmak. 14- Mevzu ile ilgili taşımacılık hizmetleri yapmak, 15- Talebe ve personel taşımacılığı yapmak. B-Tekstil Alanında 1- Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayinde faaliyetlerde bulunmak, ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay kadın ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü öteki hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt haricinde alım, satım ve pazarlamasını yapmak. 2- Her türlü yerli ve yabancı hazır giyim, konfeksiyon ürünleri ve takıları toptan ve perakende alım satımını yapmak. 3- Yün, pamuk, ipek, yapay ve bileşik elyaf ve benzeri maddelerden mamul konfeksiyon ürünlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 4- Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat benzer biçimde giyim eşyasının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.