MEDİTİNVEST GAYRİMENKUL VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

MEDİTİNVEST GAYRİMENKUL VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Alım satım kiralama elde tutma faaliyetleri dahil olmak suretiyle emlak yönetim ve danışmanlık hizmetleri vermek Gayrimenkuller üstüne intifa hakkı tesis etmek ve intifa hakkı şirket lehine tesis edilmiş olduğu taktirde bundan yararlanmak şirket ek olarak zamana bağlı irtifak hakkı tesis edebilir, Firmanın gereksinim duyan lüzumlu olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallar alıp aracılık yapmamak kaydı ile satabilir inşaa ettirebilir kiralayabilir devir ve ferağ edebilir irtifak intifa ve sair haklar ile çağdaş kanun hükümleri gereğince ayni ve tasarrufi işlemler yapabilir gene bunlar üstünde mükelefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir gerek şirket gerekse başka şahıslar için rehin yada ipotek kabul edebilir verebilir ve her türlü ayni haklar kabul edebilir şirket kendisine ilişkin olan gayrimenkul malları borçlarına karşılık olarak ipotek verebilir alacaklarına karşılık olarak ipotek alabilir rehin alabilir rehinleri çözdürebilir şirket kendisine ilişkin gayrimenkul malları üçüncü şahıslar lehine ipotek olarak verebilir üçüncü şahıslara ilişkin olan malları ipotek olarak alabilir bu ipotekleri fekkedebilir ve firmanın anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.