MATO SALİH TAVUKÇUOĞLU İNŞAAT YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MATO SALİH TAVUKÇUOĞLU İNŞAAT YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)Diğer Nace Kodları

Ortalama değerlendirmeler

Description

1- Türkiye sınırları içinde yada yabancı ülkelerde, resmi ve hususi kurum ve kuruluşları tarafınca kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü yapı ve inşaatlar Gezinsel yapılar, otel, dinlence köyü, minik ve büyük yapılar, her türlü mekanik, elektrik, döşem ve inşaat işlerini ısıtma ve soğutma sistemlerini, bunlarla ilgili tüm ekipman ve araç-gereç alımı, satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek, bu tür yapıların restorasyon ve bakım işlerini yapmak. Yap işlet, devret modeli ile almak kiralamak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak. Her türlü banka, Banka Genel Müdürlüğü, Toplu konut ve siteler,  okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, yol çizgi işleri, yol kenarlarındaki bariyerlerin düzenlemesi işlerini, sınai yapı ve yapınak inşaat işlerini taahhüt etmek yapmak ve yaptırmak yada emaneten yapımcı olarak bu işleri üslenmek. Tüm bu mevzularda, restorasyon, mimarlık, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunmak. 2- Her türlü restorasyon, taahhüt,  mimarlık mevzularda faaliyetlerde bulunabilir ve bu mevzular ile ilgili, restorasyon, mimarlık, taahhüt, inşaat, tadilat, elektrik, elektronik ve elektromekanik, inşaat mühendisliği, haritacılık, planlama, trafik ve ulaşım mühendisliği ve su mühendisliği hizmetleri verebilir, bununla ilgili olarak lüzumlu alt yapı ve üst yapı sistemlerini oluşturabilir ve lüzumlu malzemelerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dahili tecim ve pazarlamasını yapabilir. 3- Yurt içinde ve yurt haricinde resmi ve hususi şahıs/kişiler  ve/yada kurum/kurumlar için, kentsel dönüşüm ve kent planlamacılığı yapmak, bunlar ile ilgili projeler hazırlamak, kentsel dönüşüm inşaatlarını yapmak, yaptırmak, müteahhitlik yapmak, kentsel dönüşüm ile ilgili taahhütlerde bulunmak, kentsel dönüşüm ile ilgili olarak lüzumlu kurum ve kuruluşlardan izinleri almak ve kentsel dönüşümün uygunluğu için zemin taramaları, jeofizik incelemeleri, dekorasyon, bakım, onarım, mimarlık, iç mimarlık, mühendislik ve proje hizmet ve değerlendirmelerinde bulunmak, etüt, tesir değerlendirme, çözümleme, uygulanabilirlik ve raporlama mevzularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek ve kentsel dönüşüm için lüzumlu olan alt yapı hizmetlerini yapmak. 4- Yurt içinde ve yurt haricinde resmi ve hususi şahıs/kişiler  ve/yada kurum/kurumlar için, kent planlamacılığı, zemin etütleri, zemin taramaları, jeofizik incelemeleri, dekorasyon, bakım, onarım, mimarlık, iç mimarlık, mühendislik ve proje hizmet ve değerlendirmelerinde bulunmak, etüt, tesir değerlendirme, çözümleme, uygulanabilirlik ve raporlama mevzularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek. 5- Her türlü gayrimenkul ve/yada tadilat (restorasyon) projeleri hazırlanması, kontrollük hizmetleri, proje denetim, müşavirlik ve danışmanlık ve/yada organizasyon hizmetleri yapmak. Bu hizmetleri ifa etmek için  yurt içindeki ve/yada yurt dışındaki şahıs ve/yada   kuruluşlardan hizmet(ler) almak, ve/yada yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliktelikleri oluşturmak.   6- Köprü, tünel, viyadük, kanal, otoban ve otoban kavşakları, ara yollar, caddeler, sokaklar ve her türlü yol emekleri ile ilgili lüzumlu her türlü projeler hazırlamak, proje tesir değerlendirme emekleri yapmak, alan planlaması, iskan rehabilitasyonları, tekrardan uyarlamalı gelişim projeleri, sismik ve iyileştirme programları hazırlamak, bu mevzularda projeler üretebilir ve bu mevzularda danışmanlık hizmetlerinde ve eğitim hizmetlerinde bulunmak.  7- Her türlü ulaşım planlaması ve modelleme sistemleri, Master plan (Nazım plan) sirkülasyon emekleri, ulaşım sistemleri analizleri, transit oriyantasyonlu proje analizleri, genel plan değişim analizleri, bozulan kentsel alan araştırmaları yapmak, bu mevzularda mimarlık, mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak. 8- İnşaat bölgelerinde plana bakılırsa kazıkla işaretleme, geçiş hakkı, tasarım haritalaması, hava haritası, A.L T.A Amerikan tapu kurumu haritalaması, sınır haritalaması, kadastro haritalaması, köşe tescil haritalaması, irtifak hakları ve yasal tanımların tescil ettirilmesi, coğrafi informasyon sistemlerinin kurulması, global konumlama sistemleri,  arsa sınırları değişimleri ve arsa birleştirme haritalaması, parsel haritalaması, harita belgeleme, topografik haritalama, ve bölge haritalama işlerini yapmak, mevzu ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek. 9- Yurt içinde ve yurt haricinde gezinsel tesisler, toplu konutlar, konut inşa etmek, 10- Mevzusu ile ilgili Her nev’i resmi ve hususi ihalelere katılmak, bu ihaleleri almak, ihale mevzularını yapmak, yaptırmak devretmek, her türlü resmi ve hususi inşaat taahhüt, döşem işleri yapmak ve yaptırmak. 11- Tüm binalar, bürolar, evler için ve kırsal ile çevre mimarlığının her alanında planlama, teknik proje değerlendirme, danışmanlık, araştırma, tasarım, fizibilite kontrolüne ilişkin mühendislik hizmetleri sunmak, bunlar için hizmet grupları oluşturmak ve bu tarz şeyleri işletmek. 12- Mevzuları ile ilgili proje yönetimi, raporlama, risk çözümleme raporları, zelzele risk çözümleme raporları hazırlayabilir, başkalarına hazırlatabilir ve bu mevzularda …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler