MATEK MEDİKAL AYGITLAR TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ

MATEK MEDİKAL AYGITLAR TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ

46.46.01(Rev.2)-Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Tıbbi,endüstriyel ve iletişim cihazlarının, makinelerinin ve sistemlerinin bakım,onarım ve montaj işleri. Tıbbi aygıt ve malzemelerin tamamının yada parçalarının tasarımı,üretimi,pazarlanması,ithalatı,ihracatı ve ticareti Şirket maksadına giren mevzular ve gereksinimler için her türlü menkul ve gayrimenkulleri temellük ve tutum edebilirBunları satın alabilir kiralayabilir kiraya verebilir inşa edebilir yada ettirebilir şirket sahibi bulunmuş olduğu gayrimenkuller üzerin kat irtifakı, hakkı tesis edebilir ve kaldırtabilir birleştirme ve salgı işlemlerini yapabilir şirket kendi borçlarını için şirket menkul ve gayrimenkulleri üstüne rehin ipotek vesair haklar tesis edebilir,şirket kendi alacakları için 3.şahıslarınmenkul ve gayrimenkulleri üstüne rehin ipotek vesair ayni haklar tesis ve fek edebilirmenkul ve gayrimenkulleri karşılık göstermek suretiyle istirazda bulunabilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan öteki işler.