MASKİSTANBUL İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MASKİSTANBUL İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve hususi inşaatlar yapmak. -Resmi ve hususi kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,yönetim binaları şeklinde yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, birleşke meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, barıncak, hastane, cami, dispanser, sıhhat merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları şeklinde bayındırlık tesisleri, dinlence köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, talebe yurtları, gölet ve iskele, gezinsel konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.  -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, hususi konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.  -Kat karşılığı konut ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu konut ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. -Yurt içi ve yurt haricinde her türlü inşaat döşem elektrik ve hafriyat mevzularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,  -Yurt içi ve yurt haricinde her türlü yol stabilize emekleri, beton, yol, asfalt emekleri yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. -Yapınak ve tesislerin topyekün inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,öteki boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve öteki havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişiklik ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.  Şirket Yukarıda Yazılı Amaç Ve Mevzularını Gerçekleştirmek İçin; a- Şirket mevzusu ile ilgili yerli ve yabancı kişilerle ortaklaşa iş, aracılık, komisyonculuk, danışmanlık yapabilir.  Kurulmuş şirketlerle ortak olabilir. b- Etkinlik mevzusu ile ilgili veri hazırlayarak,satabilir, ya da bu tarz şeyleri kiraya verebilir, basılı yada web üstünden yayınlayabilir. c- Şirket mevzusu ile ilgili yurtiçinde yada yurt haricinde temsilcilikler, bakım onarım tesisleri, yapımevi, lüzumlu şartları sağlamak koşuluyla sıhhat hizmet binası, hastane, poliklinik tesis edebilir, kurabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, depo, mağaza, gezici satış ağı kurabilir, bayilik verebilir, alabilir bununla birlikte distribütörlük ve mümessillik yapabilir,ajanslara kiraya verebilir ,ajans yada şirketlerden kiralayabilir. d- Şirket Hususi hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafınca ihraç olunan hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları şeklinde tüm menkul kıymetlerin, aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile alıp satabilir, devredebilir, güvence olarak izah edebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırabilir. e- Şirket tüm amaç ve mevzusu ile ilgili resmi ve hususi ihalelere katılabilir, her türlü güvence verebilir,  geri alabilir. f- Şirket işletme sermayesi ve kuracağı tesisler için lüzumlu iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden ve şirket ortaklarından temin edebilir. Bunlar için her türlü tasarrufta bulunabilir. Hak ve alacaklarının temini için ayni ve kişisel güvence alabilir ve verebilir. g- Mevzusu ile ilgili ruhsatname, izin alabilir, yerli ve yabancı şirketlerden, yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerden, markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım şeklinde gayri maddi, fikri ve sınai haklar alabilir yada ihdas edebilir ve bu hakları başkalarına devredebilir. h- Şirket nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak suretiyle eğitim programları düzenleyebilir. Yurt içinde ve yurt haricinde burs verebilir, personelin yararlanması için kültürel ve toplumsal tesisler kurup donatabilir. Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için lüzumlu ve yararlı görülecek başkaca işlere girişilmek istendiğinde firmanın maksat ve mevzusu genişletilebilir. Mevzunun genişletilmesinde Türk Tecim Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. I- Şirket maksat ve mevzusuna ulaşabilmesi için gerek duyacağı göç eder ve taşınmaz malları, nakil vasıtaları satın alır, gereğinde fazla olanları satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir.  Nakil vasıtalarını, gayrimenkulleri, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. İ- Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti,  kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için yararlı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde Yönetim Kurulu kararından sonrasında Genel Kurul un onayına sunulacak ve Şirket …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler