MANSIZLAR GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ

MANSIZLAR GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

İNŞAAT 1-     Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üstünde yada başkalarına ilişkin arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak, 2-    Yurt içinde ve haricinde her türlü resmi ve hususi sektöre ilişkin inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak, müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri, gezinsel tesisler, dinlence köyleri inşa etmek, kiraya vermek, 3-     Türkiye sınırları içinde yada yabancı ülkelerde resmi ve hususi kurum ve kuruluşları tarafınca kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü minik ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi tahhüt etmek, 4-     Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu tutumsal teşebbüsleri, tutumsal devlet teşekkülleri, kamu tutumsal kuruluşları, kamu bütçeli daireler, yöresel idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, hususi sektör kuruluşları tarafınca yurt içinde ve haricinde ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, döşem, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin tekrardan yapımı yada onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek, 5-     Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bu tarz şeyleri satmak, kiraya vermek, 6-     Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işleri yapmak, 7-     Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, 8-     Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, proje ve uygulamaları yapmak, 9-     Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans, seramik, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak, 10-  Her türlü bina, yazıhane, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek, 11-  Durum (halihazır) kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı benzer biçimde şerit haritalarının yapımı, parselasyon planlarının yapımı, 12-  Islah-İmar planlarının yapımı ve uygulama işerinin yapımı, 13-  Mevzusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı, 14-  Her türlü inşaat ürünlerinin imalatını, ihracatını, ithalatını, alımını, satımını, görsel ve yazılı basın araçlarını ve bilhassa interneti kullanarak yapmak, EMLAK 1-     Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve bilhassa siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, dinlence köyleri, dönem mülk, apart otel, motel, kamping benzer biçimde gezinsel tesisler, organize endüstri bölgeleri, spor kompleksleri, konut, ev, apatman, iş yeri, arsa, arazi benzer biçimde gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, alım satımına ve kiralanmasına aracılık etmek, bahçe, tarla, ve arsalar üstünde parselasyon ve bayındır durumlarını çıkarmak, gerektiginde projelendirmek, gayrimenkuller üstüne irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Her türlü emlak hizmetlerinin, görsel ve yazılı basın araçlarını ve özelllikle interneti kullanarak yapmak,   TURİZM 1-     Yurt içinde ve haricinde kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile bireysel yada toplu grup gezileri düzenlemek, kültürel, dini, gezgin, iş ve spor amaçlı gezi, seyahat ve tur organizasyonları gerçekleştirmek, 2-     İnternet ve telefon üstünde şahıs, kurum ve kuruluşların her türlü iş ve gezgin gezi  dinlence rezervasyon işlemlerini yapmak ve aracılık etmek, 3-     Her türlü gezi acenteleri oluşturmak, müessese acentelerine ortak olmak, 4-     Otel, motel, kamp, mocamp, barıncak, dinlence köyü, dinlenme evleri, plaj, lokanta, cafeterya, büfe benzer biçimde dinlenme,  eğlence yiyecek ve içecek bölgeleri, gezinsel eşya satış bölgeleri oluşturmak, kiralamak, devralmak, işletmek, 5-     Turistlere döviz mevduatı, gümrük muameleleri, geçişlik, vize ve gezi ile ilgili çeşitli işlemlerde destek olmak, karşılama ve ağırlama hizmetleri ifa etmek ve biletlerini sattığı tüm işletmelerin hizmetlerine ilişkin informasyon vermek, 6-     Gezim sanayisine ilişkin,tanıtım, reklam ve danışmanlık hizmeti vermek, 7-     Gezim, gezi, dini seyahat organizasyonlarınla ilgili tanıtıcı broşür, mecmua, katalog ve benzeri yayınlarda bulunmak, satmak ve dağıtımcılığını yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve haricinde mevzusu ile ilgili sergiler açmak ve fuarlara iştirak etmek 8-     Tayyare, otobüs, vapur benzer biçimde tüm ulaşım için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet bölgeleri açmak, 9-     Şirket iştigal mevzuları ile ilgili personel istihdam etmek amacı ile ilgili mevzuat kanunları gereği izinler alarak yabancı personel çalıştırmak, 10-  Gezinsel hediyelik eşya ve el sanatlarını alımını ve satımını yapmak ve ihraç etmek, 11-  İşyeri, kurum, kuruluşlara ikram ve ağırlama hizmetleri ile ilgili olarak her türlü yiyecek, içecek, …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler