MAKS SPOR TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MAKS SPOR TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

42.99.01(Rev.2)-Açık havada yapılan sporlara uygun tesislerin ve eğlence alanları yapılarının inşaatı (golf sahaları, açık stadyumlar, tenis kortları, atletizm sahaları, plaj tesisi, dağ barınakları, eğlence parkları vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Teniskortu futbol voleybol basketbol ve fitnees ve öteki spor salonları açmak güzellik cilt bakım solarium masajsauna jimlastik aerobik salonları açmak açtırmak kiralamak yada kiraya vermek işletmek yada başkasına işlettirmek Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulalabilirl satabilir kirlaar kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir ipotek alablir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi salgı tevhid bölme parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket üçüncü şahıslara kefil olabileceği şeklinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacağını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek ve her türlü ayni yada kişisel güvence alabilir keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık güvence olmak suretiyle rehin edebilir, bunlar üstünde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirketlehine rehin alabilir ve firmanın 13.8.2010 tarihinde tescil edilen tadil mukaveleside yazılı olan öteki işler.