M.T.M.GAYRİMENKUL İNŞAAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

M.T.M.GAYRİMENKUL İNŞAAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü tekstil ürünleri,iplik,pelüş,hernevi kumaş ve benzeri mamullerin ithalat ve ihracatı,alımı,satımı,imali, toptancılığı,komisyonculuğunu yapmak, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller alır satar ipotek eder alacaklarını temin amacıyla borçlunun yada üçüncü şahısların menkul mallarını rehin alır işletme emvalini işletme rehni alır gayrimenkullerini ipotek alır irtifak şeklinde ayni haklar iktisap edebilir bu tarz şeyleri başkalarına devir ve ferağ edebilir inşa salgı ve birleştirme kat irtifakı kat mülkiyeti tesis eder menkul ve gayrimenkul rehin (işletme rehni dahil) ve ipotek sözleşmelerinin sürelerini uzatır değiştirir fek eder kiralar kiraya verir kira akdini tapuya tescil ettirir gayrimenkullerle ve ayni haklarla her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir, Her çeşit inşaat,prefabrik evler yapmak,taahhüt ve projelendirme işleri,toplu konut ve tek konut,işyerleri, fabrikalar,camii,hastahane,okul,lojman şeklinde tesislerin yapımıspor ve gezinsel tesisler ile baraj,liman,petrol ve su boru hatları,sulama tesisleri,temiz ve pissu şebekeleri, kanalizasyon tesisleri,karayolları,köprüler,tüneller yapmak ve inşa etmek ve 5.9.2008 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı öteki işler.