M.M.SAĞLIK İNŞAAT DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZMET VE SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

M.M.SAĞLIK İNŞAAT DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZMET VE SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her nevi sıhhat hizmetleri vermek,poliklinik hizmetleri vermek,teşhis ve tedavi üniteleri oluşturmak, Her türlü sıhhat tesisleri,hastahane dispanser,sıhhat ocakları,açmak,işletmek,devretmek,kiralamak ve kiraya vermek,sağlıkla ilgili her türlü teknik alet,aygıt,makina alım ve satımı,ithal ve ihracı. Her türlü inşaatın yurt içinde ve yurt haricinde yapımını üstüne almak,her nevi konut ve işyerinin tadilat işlerini üstüne almak,ihalelere iştirak etmek,prefabrik konut ve inşaat- lar yapmak. Türkiye sınırları içinde ve yabancı ülkelerde resmi devlet kuruluşları,tutumsal devlet kuruluşları ve hususi kuruluşlar ile öteki yabancı kuruluşlar tarafınca kapalı zarf,açık arttırma,eksiltme,teklif alma,pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılacak her türlü minik,büyük yapılar tesisler ve inşaat işleri taahhüt etmek,yaptırmak,yapmak yada emanetenyapımcı olarak bu işleri üstüne almak,her türlü kat karşılığı arsa almak,satmak,parsellemek,suretiyle satmak,mevzuyla ilgiliher türlü taahhüt ve hafriyat işlerini yapmak. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olan her türlü gayri-menkul satın almakidevir,ferağ etmek,kısmen yada tamamen kiraya vermek yada kiralamak,ek olarak irtifak,intifa,sükna hakları ile Uygar Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami tasarrufi işlemleri yapmak,gayrimenkuller üstünde mükellefiyetli ve mükellefiyet-siz tasarruflarda bulunmak,leyh ve aleyhte her türlü ayni haklar tesis etmek. Her türlü nakil vasıtalarını menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir,satabilir,kiralayabilir,kiraya vere- bilir,sahibi olduğu gayrimenkulleri ve menkul malları karşılık göstermek suretiyle hususi yada tüzel kişilere istik- razda bulunabilir her aşama ipotek yada rehin tesis edebilirtesis edilmiş ipotek ve rehinleri fek edebilir.Her nevi aynı haklar tesis edebilir.Mevcut yada iktisap edeceği gayrimenkul-leri tevhid edebilir parselleyebilir kısmen yada tamamen satabilir,salgı edebilir ve anasöleşmesinde yazılı olan diğerişler.