LTM SHIPPING LİNE DENİZCİLİK GEMİ ACENTELİĞİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

LTM SHIPPING LİNE DENİZCİLİK GEMİ ACENTELİĞİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

a. Deniz taşıtları ve şirketleri acenteliği yapmak, vapur kiralamak, vapur satın almak, vapur işletmek, gemilere kumanya ve her türlü araç-gereç sağlamak, b. Yurt içinden ve/yada yurt dışından kuru yük ve/yada dökme yük gemileri, her nevi hurda gemiler, kimyevi madde ve/yada petrol tankerleri, konteyner gemileri, maden gemileri, ro-ro gemileri, romorkörler, soğutma sistemli (reefer) gemiler, hususi ve fazlaca maksatlı gemiler, yolcu gemileri, bilumum yatlar da dahil sadece bunlarla sınırı olan olmamak suretiyle her türlü vapur ve/yada deniz aracı satın alabilir, satabilir, inşa ettirebilir, tüm bu tarz şeyleri kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yöntemiyle iktisap edebilir, ithal yada ihraç edebilir b. Rejimin izin verdiği ve yasal mevzuat kapsamında denizcilik mevzusu ile ilgili her türlü ticari mal ve hizmetin dış ticaretini yapmak, Kara, su ve deniz motorları, elektrik motorları, su pompaları ve bunlara ilişkin yedek parça ve teferruatı ithalini , ihracını ve dahilini ticaretini yapmak. c. Yerli ve yabancı vapur, tanker, şilep, koster, denizaltı, motor, tekne ve ticari amaçlı tüm deniz yük ve insan taşıtlarının mekanik elektrik, elektronik, elektromekanik ve bilumum teknik bakımlarını gerçekleştirmek için tersaneler, tamirhaneler, atölyeler, kızak ve çekek bölgeleri, kuru ve durağan(durgun) havuzlar oluşturmak. Bu araçların her türlü ikmali, donatılması, yük ve lömbo işlerini yapmak. d. Vapur acenteliği işleri, gemilere yakıt, kumanya ve araç-gereç ikmalleri yapmak ve yaptırmak. e. Yatçılık işleri yapmak, yat yaptırmak, kiralamak ve kiraya vermek. f. Her türlü vapur ve yat işletmeciliği yapmak, vapur ve yat kiralamak g.Sirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üstünde ayni ve kişisel hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, şükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli yada bedelsiz yola terk, kamuya terk, salgı, birleştirme yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir.