LİNK PROJE SATIŞ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

LİNK PROJE SATIŞ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü kar amacı gütmeyen organizasyonlara,resmi ve hususi, gerçek ve tüzel, şahıs ve kuruluşlara ilişik gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin pazarlanması satılması…ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler