LİFE İS MOVİE FİLM PRODÜKSİYON ANONİM ŞİRKETİ

LİFE İS MOVİE FİLM PRODÜKSİYON ANONİM ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

a-) Ulusal ve uluslar arası Öneme haiz yapım film ve prodüksiyon işlerinin organizasyonunun gerçekleştirilmesi , Uzun ya da kısa metrajlı beyaz perde filmi ,dizi film, tv filmi, reklam filmi, tanıtım filmi, klip çekimi, üretim ve yapımcılığı, prodüksiyonu, montajı, dublajı, alım satımı, dağıtımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak, yurt içi ve yurt haricinde gösterimini sağlamak, Yurtiçi ve Yurt dışı beyaz perde, dizi film, belgesel film ve her nevi film dağıtımı yapmak, gösterime sunmak, satış ve pazarlamasını yapmak. Her türlü Tv, Radyo programları yapmak , Beyaz perde ,Tiyatro gösterileri düzenlemek, her türlü skeç, tiyatro, fotoğrafçılık görsel sanatlarla ilgili filmlerin çekimi , drama, animasyon, çizgi film, belgesel , eğlence ve show programları ve konserleri çekmek çektirmek ya da başka kuruluşlara hazırlatmak, söz mevzusu yapımlar için sponsor firmalarla anlaşmak, bu eserleri , yurt içi ve yurt dışı her tür tv, radyo,film ve video şirketlerine pazarlamak, kiralamak ya da satmak. Beyaz perde, reklam, tv ve video filmleri ile video klip, müzik, her türlü toplumsal medya , film ve müzik sitelerinde, çoğaltılabilen harici ve dahili harddiskler ile Pozitif Kopya,Negatif Kopya, ürünlerinin yapım,yönetim,üretim, gösterim araştırmaları ile laboratuar ve stüdyo kurup işletilmesi,elektronik sistemlerle görüntü,ses halinde tespit,kayıt ve muhafaza etmek, ürettiği film, video bantlarını, çoğaltarak yurt içinde ve yurt haricinde toptan ve perakende almak-satmak,pazarlamak, kiralamak kiraya vermek,ithal ve ihracatını yapmak. , her türlü Film çekim Platosu inşaa etmek, oluşturmak, çekim yayla tesisleri inşaa etmek, kiralamak, kiraya vermek ve her türlü tesis ve binalarını oluşturmak, işletmek, kiralamak-kiraya vermek, devralmak-devretmek, satın almak-satmak. Bunlarla ilgili her türlü ses, görüntü, kayıt makine, araç-gereç, araç-gereç, teçhizat ve tesisatları, mevzusu ile ilgili her türlü yapım malzemesi, organizasyon malzemesi, kostüm, yük-binek aracı, ekipman ve yedek parçası, yan ürünlerini üretmek, almak-satmak, kiralamak-kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, yurt içi ve yurt dışı mümessillik, temsilcilik, acenta hakları almak, tek satıcılık ve distribütörlük almak ve uygulamak. Yapmak ,Tv ve müzik programları üretmek yada ürettirmek, uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü gösterim aracı ile yayınlanmasını sağlamak. Şirket yapım ve ithalinde bulunmuş olduğu her türlü beyaz perde, TV, video filmlerinin teşhir, pazarlama, dağıtım işlerini yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek, Menajerlik, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak, Her türlü eserlere ilişik telif haklarının alınması, telif hakkı satılması. b-)Mevzusu ile ilgili olarak resmi/hususi, gerçek ve tüzel şahıs,kurum ve kuruluşlara karşı taahhütlerde bulunmak, projeler hazırlamak, teklifler sunmak, anlaşmalar yapmak, resmi ve hususi ihalelere katılmak. Firmanın etkinlik mevzusu ile ilgili olarak devlet dairelerinin ve müesseselerinin araştırma ve eksiltme ve ihalelerine girmek, teklif vermek. İlgili bakanlık ve resmi kuruluşlara her türlü yapım ve proje için kampanya, destek, teşvik vs. alma amaçlı başvurularda bulunmak. Firmanın mevzusu ile ve her türlü beyaz perde, film, dizi film, Belgesel Film, video, fotoğraf, radyo tv programları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı resmi/hususi, gerçek ve tüzel şahıs,kurum ve kuruluşlarla ortak gösterim,yapım,organizasyon ve projeler yapmak, gerçekleştirmek. Yurt içi ve yurt dışı resmi/hususi, gerçek ve tüzel başka şahıs, kurum ve kurum tarafınca gerçekleştirilmiş ve meydana gelen bu tür yap c-) Yabancı Ana para Genel Müdürlüğü ve Endüstri ve Tecim Bakanlığından izin almak kaydıyla amaç ve mevzusu ile ilgili direkt yada dolaylı etkinlik gösteren yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle yeni ortaklıklar oluşturmak kurulmuş şirketlere iştirak etmek ürünlerinin ve / yada servislerinin satışı ve dağıtımı için faaliyette bulunacak şirketlere katılmak. Kültür ve Gezim Bakanlığı ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü nezdinde Film destekleme başvuruları yapmak,film desteklemelerini almak,kabul etmek, izin ve belgelerini almak, Kültür ve Gezim Bakanlığı, öteki bakanlıklar,büyükşehir belediyeleri, öteki belediyeler ve her türlü resmi,hususi kurum ve kuruluşlara Fon başvurusu yapmak,tanıtım,organizasyon, destekleme başvuruları yapmak, ihalelere katılmak, Kültür Tanıtım Fonuna başvurmak. Uluslar arası film destekleme fonlarına başvurmak, film desteklerini almak, kabul etmek. Firmanın mevzusu ile ilgili lisans, know-how, ayrıcalık, telif hakkı, Yaratı İşletme Belgesi, Yapımcı Belgesi, ihtira hakkı ,ihtira beratı ,patent, patent hakkı, tecim unvanı, marka , tasarım, formül, lisans, internet sayfası, ticari ve yapınış marka ve fabrikalar benzer biçimde gayri maddi hakları iktisap etmek, dünyanın her yerinde başvuruda bulunmak, anlaşmalar yapmak, kullanmak, yenilemek, iyileştirmek, korumak, geliştirmek , tescillerini sağlamak, bu tarz şeyleri kısmen yada tamamen üçüncü şahıslara devretmek başkalarına ilişik olanı devir almak, alıp satmak, üçüncü …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.