LEVENT OTEL GAYRİMENKUL YAPI TAAHHÜT YATIRIM VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

LEVENT OTEL GAYRİMENKUL YAPI TAAHHÜT YATIRIM VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-Arsa, arazi, konut, otel ve  işyeri durumunda her türlü gayrimenkulün inşası, ihyası, satın alınması, kiralanması, işletilmesi,işlettirilmesi,yerli yabancı hususi resmi gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi ve satılması bu amaçlarla yurt içinde ve yurt haricinde ticari/yönetimsel/teknik tesisler kurulması, müteahhitlik hizmetleri ve taşeronluk hizmetleri verilmesi, her türlü emlak ve bilhassa konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, okul, dershane, sıhhat tesisleri, depolar, villa, dinlence köyü, otel, motel kamping şeklinde gezinsel tesisler, ev, apartman, iş bölgeleri,tecim merkezleri, arsa, arazi, yapınak, yapınak tesisleri, yada sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak devir ve temlik etmek, kiraya vermek kiralamak,  2-Yurtiçi ve yurtdışında her türlü gezinsel tesisleri oluşturmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, inşaat etmek ve her türlü işletmeciliğini yapmak, gezim ve eğlence amaçlı olarak, otel,motel, kamping, barıncak, dinlence köyleri dinlenme evleri, termal tesisler, yüzme havuzları, hamam, sauna, plaj, pastane, lokanta, kafeterya,çay bahçeleri, nargile salonları ve benzeri bölgeleri oluşturmak, inşa etmek,kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak ve bu tesislere ilişkin otopark vb. bölgeleri oluşturmak, işletmek ve işlettirmek. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için;   3.1.Patent,ihtira beratı, marka, know-how anlaşmaları yapar, satın alır, iktisap eder,kiralar ve hakları üçüncü kişilere satar, devreder, kiraya verir ve rehin hakkı tanır. 3.2.Mevzusu ile ilgili her türlü tesisler kurar, bu tarz şeyleri işletir,işlettirir, kiraya verirveya satar. 3.3.Başkalarına ilişkin gayrimenkul mallar üstünde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirebilir yada bunlar üstünde sair hakları iktisap edebilir yada bu tarz şeyleri fek ve terkin ettirebilir. 3.4.Bu konuların gerçekleşmesi için hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara girebilir, yönetime iştirak edebilir,  mübadele edebilir, yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişilerden, finans kurumlarından, bankalardan, katılım bankalarından, kredi müesseselerinden borç alabilir, kredi kullanabilir, mal ve kefalet kredileri temin edebilir, her türlü krediler, emsal kefalet kredileri, senet üstüne ön ödeme kredileri alabilir, ilgili kuruluşlarla borçlanma ve kredi sözleşmeleri yapabilir. 3.5.Mevzusu ile ilgili her türlü ihraç kapsamlı olarak yurtdışı ve yurtiçi sergilerde bulunabilir, fuarlara katılabilir, temsilcilikler kurabilir 3.6.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir,kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir, güvence izah edebilir, rehin verebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde alım, satım, cins tahsisi, salgı, tevhid, bölme,parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir.  3.7.Şirket,üçüncü kişilerin mevcut kredileri yada kredi kullanacak üçüncü kişilerin her türlü borcu için garantörlük, kefalet ve maliki bulunmuş olduğu/bulunacağı gayrimenkuller üstünde ipotek dahil her türlü teminatı verebilir Yukarıda bahsedilen faaliyetlerden başka Şirket yararlı ve lüzumlu görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir, esas sözleşmenin bu amaç ve mevzu maddesi genişletilebilir.